streda, 27. marca, 01:03
ÚVOD
ZVOLENÁ VÝSTAVA
 
 AQUA 2018
Aktuality
Všeobecné informácie
Newsletter
Záštita ministerstva
Vystavovatelia sa predstavujú
Sprievodný program
Súťaž ZLATÁ AQUA 2018
Podklady pre vystavovateľov
Nomenklatúra
Organizačné pokyny pre vystavovateľov
Logá na stiahnutie
Zoznam vystavovateľov
Katalóg vystavovateľov
Výsledky súťaží
Fotografie z výstavy
Reportáže a články
REKLAMA


ZOZNAM VYSTAVOVATEĽOV

Ministerstvo životného prostredia SR
 
Slovenský vodohospodársky podnik
 
Výskumný ústav vodného hospodárstva
 
Slovenský hydrometeorologický ústav
 
Asociácia vodárenských spoločností
 
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
 
Slovenský národný komitét IWA
 
Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku
 
TechPark, o.z.
 
Vodní hospodářství, spol. s.r.o.
 
MEDIA/JUVEN, spol. s.r.o.
 
Aarsleff Hulín s.r.o.
 
ant s.r.o.
 
AQUASAR
 
AQUATIS a.s., organizačná zložka
 
ARKO TECHNOLOGY, a.s. 

ASIMEX s. r. o.
 
ASIO-SK, s.r.o.
 
ATJ Slovakia s.r.o.
 
BioOdpad a.s.
 
BLUCAST UAB
 
CZ PLAST s.r.o.
 
Polyen s.r.o.
 
DISA PLUS, s.r.o.
 
ENVICOMP s.r.o.
 
Envi Slovakia s.r.o.
 
EPURAMAT EU
 
FERRMONT, a.s.
 
Hawle s.r.o.
 
HIDROSTAL BOHEMIA spol.s.r.o.
 
HUOT S.A.S.
 
HYDROCHEM, s.r.o.
 
IMG BOHEMIA s.r.o.
 
Ing. Peter Benko - INECS
 
K&K Technology
 
KEMIFLOC SLOVAKIA s.r.o.
 
KEMIFLOC a.s.
 
Kemwater ProChemie s.r.o.
 
KOBIT - SK, s.r.o.
 
KUNST, spol. s.r.o.
 
Strojírny a opravny Milenov s.r.o.
 
LK Pumpservice
 
Megger s.r.o.
 
MIVA, spol. s r.o.
 
PIPELIFE s.r.o.
 
ORKO SK s.r.o.
 
PLASTIX, s.r.o.
 
PRAKTIKPUMP, s.r.o.
 
PREFA BRNO a.s.
 
Radeton SK s.r.o.
 
REGOTRANS - RITTMEYER, spol. s r.o. 

SOKOFLOK SLOVAKIA, s.r.o.
 
STORA, s.r.o.
 
tablano I GIS Services, s.r.o.
 
Tercial s.r.o.
 
Transmisie engineering a.s.
 
VAG s.r.o. Hodonín
 
VANEX spol. s r.o.
 
Veolia Energia Slovensko, a. s.
 
Stredoslovenská vodárenská prevádzková
spoločnosť, a.s.
 
Podtatranská vodárenská prevádzková
spoločnosť, a.s.
 
ČOVSPOL, a.s.
 
Vogelsang CZ s.r.o.
 
Zábojník s.r.o.


 
A A A