štvrtok, 22. februára, 13:02
ÚVOD
ZVOLENÁ VÝSTAVA
 
 AQUA 2018
Všeobecné informácie
Aktuality
Nomenklatúra
Záväzná prihláška
Prihláška do katalógu
Vystavovatelia sa predstavujú
REKLAMA
www.minzp.sk

AQUA 2018

22. ročník medzinárodnej výstavy vodného hospodárstva, hydroenergetiky, ochrany životného prostredia, odpadového hospodárstva a rozvoja miest a obcí

12.6. - 14.6.2018
 


A A A