streda, 27. marca, 01:03
ÚVOD
ZVOLENÁ VÝSTAVA
 
 AQUA 2018
Aktuality
Všeobecné informácie
Newsletter
Záštita ministerstva
Vystavovatelia sa predstavujú
Sprievodný program
Súťaž ZLATÁ AQUA 2018
Podklady pre vystavovateľov
Nomenklatúra
Organizačné pokyny pre vystavovateľov
Logá na stiahnutie
Zoznam vystavovateľov
Katalóg vystavovateľov
Výsledky súťaží
Fotografie z výstavy
Reportáže a články
REKLAMAVÝSLEDKY SÚŤAŽÍ


Komisia pre vyhodnotenie súťaže Zlatá AQUA 2018 pracovala v zložení:

Predseda          doc. Ing. Štefan Stanko, PhD.-  Slovenský národný komitét IWA

 

členovia             Ing. Peter Belica, CSc. - Výskumný ústav vodného hospodárstva

Ing. Milan Ďaďo - Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.

Ing. Peter Elek -  Akvamont s.r.o.

Ing. Jozef Gajdoš - Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.

Ing. Martin Mikita, PhD. - Geotest, s.r.o.

Ing. Ivana Mahríková, PhD. - Asociácia vodárenských spoločností 

doc. RNDr. Ivona Škultétyová, PhD. - vedúca Katedry zdravotného  
                 a environmentálneho inžinierstva Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

Ing. Kristína Galbová, PhD. - Slovenský národný komitét IWA

Bc. Henrieta Dunčková - manažérka výstavy AQUA, Expo Center a.s.

Komisia sa zišla dňa 5.6.2018 na sekretariáte Slovenského národného komitétu IWA v Bratislave. Deväť členov komisie preštudovalo materiály o prihlásených výrobkoch a technológiách a skontrolovalo splnenie požiadaviek súťaže. Do súťaže bolo prihlásených 12 súťažných exponátov. Členovia odbornej komisia po preštudovaní všetkých materiálov rozhodli nasledovne:

 

Kategória výrobkov:

 

3. miesto         ATJ Slovakia s.r.o.                   Riadiaca jednotka Cla-Val D22

 

2. miesto         VAG s.r.o.                                  SKR Spätná klapka

 

1. miesto         PRAKTIKPUMP, s.r.o.             Kalové čerpadlo SPIRAM 50-A

 

Kategória technológii :

 

3. miesto         EPURAMAT a.s.                   ExSep – separátor

 

2. miesto          Tercial, s.r.o.                             Water Beast

 

1. miesto          K&K TECHNOLOGY a.s.        Čerpacia stanica Sihoť

 

 

 

Vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien oceneným firmám  v súťaži poriadanej   
      organizátorom o najkrajšiu expozíciu výstavy AQUA -  „Modrý Akvadukt“

 

Organizátor ocenil tieto expozície:

 

3.miesto PRAKTIKPUMP, s.r.o. Zvolen , realizátor stánku firma EXPOMONT

 

2.miesto K+K TECHNOLOGY,a.s. Klatovy,  realizátor stánku firma REVYSA

 

1.miesto FERRMONT,a.s. Púchov realizátor stánku firma OPTIMALEXPO

 

 

 ,, Cena Milana Topoliho „

 

 

Slovenský národný komitét IWA udeľuje Cenu Milana Topoliho v roku 2018 za celoživotný prínos v rozvoji vodného hospodárstva Ing. Milanovi Ďaďovi.

 

Slovenský národný komitét IWA udeľuje Cenu Milana Topoliho v roku 2018 za celoživotný prínos vo vodnom hospodárstve
Ing. Rudolfovi Kočiškovi.

 

 

A A A