streda, 27. marca, 01:03
ÚVOD
ZVOLENÁ VÝSTAVA
 
 AQUA 2018
Aktuality
Všeobecné informácie
Newsletter
Záštita ministerstva
Vystavovatelia sa predstavujú
Sprievodný program
Súťaž ZLATÁ AQUA 2018
Podklady pre vystavovateľov
Nomenklatúra
Organizačné pokyny pre vystavovateľov
Logá na stiahnutie
Zoznam vystavovateľov
Katalóg vystavovateľov
Výsledky súťaží
Fotografie z výstavy
Reportáže a články
REKLAMA


VYSTAVOVATELIA SA PREDSTAVUJÚ


 
 
Hidrostal FreeFlow Technológia spol. s.r.o

S výskytom vláknitých detských obrúskov sa zvýšili náklady na údržbu v dôsledku nadmerného upchávania. Hidrostal neustále pracuje na svojom vývoji. Teraz predstavuje dômyselnú inováciu na zvýšenie spoľahlivosti čerpadiel. S využitím technológií Hidrostal FreeFlow je čerpadlo ešte viac spoľahlivé a odolné proti upchávaniu. Hidrostal túto novú technológiu používa v silne znečistenej odpadovej vode.
      
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STORA, s.r.o.

je členom skupiny BSI s.a., ktorá združuje významných európskych výrobcov stavebných prvkov pre kanalizáciu a infraštruktúru. Hlavným cieľom spoločnosti STORA je reprezentovať členov skupiny BSI a zaistiť odbyt ich výrobkov v strednej a východnej Európe.
   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Regotrans-Rittmeyer ,spol. s.r.o.

Naša firma sa zaoberá komplexnými službami v oblasti hydrotechniky, zdravotnej techniky, environmentálneho inžinierstva, energetiky,  building control a inžinierskych sietí. V daných oblastiach vypracujeme projekt, navrhneme optimálny systém kontroly a riadenia, poskytujeme užívateľsky orientovaný záručný a pozáručný servis s ohľadom na zvýšenie ekonomiky prevádzkovaných zariadení.
   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TVK, a.s

Spoločnosť Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. je vlastníkom a prevádzkovateľom vodohospodárskej infraštruktúry v trenčianskom regióne.  Akcionármi spoločnosti sú mestá a obce z okresov Trenčín, Nové Mesto nad Váhom a Myjava. Viac informácií o činnosti spoločnosti - www.tvkas.sk
                          
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tablano I GIS Services, s.r.o.

Tablano je mobilná aplikácia pre zber dát v teréne. Nahrádza papierové formuláre a dokumentáciu, čím výrazne zjednoduší a optimalizuje pracovné procesy. Prípojky, šachty, hydranty, vodomery, šupátka ale aj informácie o odbernom mieste, môžu byť ľahko a bezchybne dostupné kdekoľvek, aj mimo pokrytia signálom GSM. Tablano sa pripojí na akýkoľvek GIS či zákaznícky systém.
                     
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BIOODPAD, a.s
                                                                                         
Máte problém s odpadom? My máme riešenie...
                         
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aarsleff Hulín® s.r.o. 

Bezvýkopové opravy, výmeny, sanácie všetkých druhov potrubných rozvodov a kanalizácií bezvýkopovými technológiami (Aarsleff CIPP, HDPE Relining, Reduct-liner®, Berstlining), vrátane čistenia, frézovania, TV – monitoringu, zvárania PE potrubí, tvaroviek, opravy zaústenia prípojok v kanalizácii. Ročne rekonštruujeme cca 20000 m potrubí. Bližšie informácie Vám poskytneme v našej expozícii na výstave AQUA 2018, pavilón 1, č. stánku 1 – prízemie. 
                             
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VAG s.r.o. Hodonín

Spoločnosť VAG s.r.o. (predtým Juhomoravská armaturka) se bude prezentovat na 22. ročníku mezinárodnej výstavy AQUA 2018 už iba pod globálnou značkou VAG. V rámci našej expozície se môžete tešit na predstavenie novej generácie DURA® regulačných ventilov a SKR® spätnej klapky, ktorá je svojou jedinečnou konštrukciou unikátom vo svetovej produkcii.
          

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RADETON SK s.r.o

Spoločnosť Radeton ako líder meracej techniky v oblasti vodovodov a kanalizácie aj tento rok predstaví rad noviniek ako napr.: inteligentné snímače šumu s diaľkovým prenosom dát, nový model tlakomeru DRULO III, laserové meranie vzdialenosti pre kamerové systémy QuickView airHD a v neposlednom rade najnovší inšpekčný kamerový voz od nemeckého výrobcu iPEK. Príďte sa presvedčiť na náš stánok!
        
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PLASTIX, s.r.o

Komplexné riešenie rúrových systémov z termoplastov, vrátane strojov a náradia potrebných na montáž. Rúry a tvarovky z HD PE, PP-H, PVC-U, PVC-C, PVDF popredných svetových výrobcov FRIATEC, FIP, SIMONA. Stroje a náradie na opracovanie, delenie a spájanie rúr ROTHENBERGER.


 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HYDROCHEM, s.r.o.

Hydrochem sro – distribútor Franklin Elektric Europa GmbH , najväčšieho výrobcu ponorných elektromotorov na svete a výrobcu čerpadiel. FE ako jediný na svete vyrába 6“ a 8“ synchrónne ponorné motory, ktoré sú súčasťou High Effecincy System. Je to systém ponorného čerpadla so synchrónnym motorom s pernamentným magnetom a riadiecou jednotkou so šetrením 20% spotreby prevádzkovej el. energie. 
   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EPURAMAT EU

Epuramat je výrobcom patentovaných zariadení na úpravu vody, Box4Water a ExSep. Vyvíjame a aplikujeme najnovšie technológie v oblasti čistenia vody. Systémy  sa používajú v rôznych komunálnych a priem. aplikáciách na vypúšťanie do citlivých kolektorov i na opätovné použitie. Oddeľujeme olej a ropné produkty od vody, upravujeme priem. vodu rôznych odvetví a spracujeme digestát z výr. bioplynu.
           
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRAKTIKPUMP, s.r.o.

Spoločnosť PRAKTIKPUMP, s.r.o. je dlhoročným partnerom slovenských     vodárenských podnikov. Pozná výzvy, s ktorými sa vodárenské spoločnosti stretávajú, je odborníkom na ich riešenia. Firma je zároveň najväčším servisným partnerom pre vodárenské spoločnosti na Slovensku.

www.praktikpump.sk

          
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VANEX spol. s r.o.

sa od svojho vzniku (1992) zaoberá predovšetkým výrobou zariadení na odvodňovanie a zahusťovanie rôznych druhov kalov, resp. iných médií pre ČOV alebo priemysel.

VANEX vyrobil a sprevádzkoval viac ako 250 technologických liniek s pásovými lismi a dodal zariadenia alebo vykonal práce na viac ako 500 lokalitách.

www.vanex.sk

                               
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sebaKMT

Váš partner pre minimalizáciu strát vo vodovodných sieťach- už viac ako 60 rokov.
sebaKMT  je najstarším výrobcom a technologickým lídrom v oblasti vývoja a výroby meracej, lokalizačnej a monitorovacej techniky na lokalizáciu únikov vody, monitoring vodovodných sietí a trasovanie podzemných vedení. Už viac ako 60 rokov je sebaKMT partnerom všetkých významných prevádzkovateľov vodovodných a teplovodných sietí na celom svete a naše technológie prispievajú k zvýšeniu efektivity prevádzky, k minimalizácii strát a k predchádzaniu havarijným stavom.

Sme jedna z mála firiem, ktorá sa zúčastnila ako vystavovateľ na všetkých 21 ročníkoch výstavy AQUA a ani na 22. ročníku samozrejme nebudeme chýbať a predstavíme opäť viaceré novinky v oblasti meracej a monitorovacej techniky pre vodárenstvo.

www.sebakmt.sk

                 

A A A