Friday, 22. October, 06:10
HOME
CHOOSED EXHIBITION
 
 DREVODOMY + PASÍV, STRECHY A IZOLÁCIE
Exhibitors introduce themselves
Final report
Actuality
Map of the area during the Fair
Important terms
Navigation
ADVERTISEMENTS
http://www.cechstrecharov.sk/
https://www.tsus.sk/
https://www.sksi.sk/
https://www.siea.sk/
www.drevmag.com
www.istavebnictvo.sk
www.biano.sk

DREVODOMY + PASÍV, STRECHY A IZOLÁCIE

Stavebný veľtrh

23.1. - 25.1.2020
 

  


DÔLEŽITÉ TERMÍNY:

30. 11. 2019

Uzávierka záväzných prihlášok na veľtrh / Deadline for application forms10. 12. 2019

Uzávierka prihlášok do oficiálneho katalógu veľtrhu / Deadline for entrance to official catalogue of the fair                                                                                                     10. 12. 2019


Potvrdenie pridelenej výstavnej plochy / Confirmation of the allocation for exhibitors         


                                                                                                    

XI. – XII. 2019

Pracovné porady s vystavovateľmi, ktorých expozície realizuje Expo / 
Working meetings with exhibitors whose exposure realized Expo Center28. 12. 2019 

Zaslanie objednávok na práce a služby  (objednávkový katalóg Expo Center) / Deadline for sending order forms for requested services                                                                                      5. 1. 2020

Záverečný termín na predloženie projektov expozícií, ktoré nerealizuje Expo Center / Deadline                              for projects submission                                                                                                            19.–22. 1. 2020 

Montážne práce na pridelených plochách od 7.00 do 20.00 h. V mimoriadnych prípadoch a s písomným súhlasom organizátora veľtrhu montáž povolená skôr / Assembly works at assigned area 7.00 a.m. – 8.00 p.m. In exceptional circumstances and with written consent of the organizer is the assembly allowed earlier22. 1. 2020

Ukončenie montážnych prác  o 21.00 h / Assembly works completion by 9.00 p.m.25. 1. 2020

Začiatok demontáže expozícií  16.00 – 22.00 / Dismantling period from 4.00 p.m. – 10.00 p.m.26.–28. 1. 2020

Demontáž expozícií a odvoz exponátov 7.00 – 18.00 h / Exhibits transport and dismantling period 7.00 a.m. – 6.00 p.m.

A A A