Friday, 22. October, 06:10
HOME
CHOOSED EXHIBITION
 
 AQUA
General information
Actuality
Application form
List of exhibitors
Logos for download
ADVERTISEMENTS
www.mediast.sk

AQUA

ZRUŠENÉ!!

29.9. - 1.10.2020
 

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
 
 
   
Termín konania: 29.09.2020 od 10:00 h. - do 17:00 h.
  30.09.2020 od 10:00 h. - do 17:00 h.
  01.10.2020 od 10:00 h. - do 16:00 h
   
Vstupenky: vstupenky zakúpite na mieste
   
Miesto konania: areál výstaviska Expo Center Trenčín
   
Organizátor: EXPO CENTER a.s.
  K výstavisku 447/14, 911 40  Trenčín
  Tel.: +421-32-770 43 25
  Fax: +421-32-770 43 24
  Mobil: +421-915 771 269
  E-mail: dunckova@expocenter.sk
     
Odborní garanti: Asociácia vodárenských spoločností  
  Združenie miest a obcí Slovenska  
  Asociácia čistiarenských expertov  
  Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva SF STU Bratislava  
  Oddelenie environmentálneho inžinierstva ÚChEI FCHPT STU Bratislava  
  Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku  
     
Manažér výstavy: Bc. Henrieta Dunčková
   
Mediálni partneri:
AVS - časopis Vodárenské pohľady
 
Sovak - časopis oboru vodovodů a kanalizací
 
Media/ST - časopis Stavebníctvo a bývanie
 
TechPark, o.z. - časopis Technika
 
Vodní hospodářství, spol. s r.o. - časopis Vodní hospodářství

 

 
MEDIA/JUVEN - časopis Zisk manažment
 
OBECNÉ noviny
 
www.vssr.sk
 
www.asb.sk
 
www.tzbportal.sk
 
www.obecne-noviny.sk
 

                                                     
                                                     časopis Vodní hospodářství - mediálny partner výstavy

                                                     


                                                     
                                                     

                                                   

                                                       
                                                        


                                                          
                                                         

                                                          
                                                             


                                                              
 
A A A