streda, 27. marca, 01:03
ÚVOD
ZVOLENÁ VÝSTAVA
 
 AKVATERA TRENČÍN
Všeobecné informácie
Aktuality

AKVATERA TRENČÍN

Medzinárodná výstava zvierat

17.3. - 17.3.2019
 

ZÁKLADNÉ ÚDAJE


Termín konania: 
17. 3. 2019
  9.00 - 14.00 h
   
Miesto konania: areál výstaviska Expo Center Trenčín
   
Organizátor: Združenie priateľov herpetofauny
   
Bližšie informácie:


e-mail: akvateratrencin@gmail.com
mobil: +421 903 950 572
www.akvatera.sk
Vstupné:  
Dospelí    3,- €
Študenti, dôchodcovia nad 60 rokov 1,50- €
Držitelia ZŤP 1,50- €
Deti do 6 rokov v sprievode dospelého zdarma
Parkovné automobil 2,- €
Parkovné autobus
6,- €

A A A