streda, 27. marca, 01:03
ÚVOD
ZVOLENÁ VÝSTAVA
 
 STREDOŠKOLÁK 2019
Všeobecné informácie

STREDOŠKOLÁK 2019

21. ročník výstavy stredných škôl. Výstava sa koná s podporou Trenčianskeho samosprávneho kraja.

24.10. - 25.10.2019
 

A A A