streda, 27. marca, 01:03
ÚVOD
ZVOLENÁ VÝSTAVA
 
 FISHING SHOW 2019
Všeobecné informácie
Aktuality
Nomenklatúra
Sprievodný program
Fotografie z výstavy

FISHING SHOW 2019

14. ročník medzinárodnej výstavy rybárskych potrieb

1.3. - 3.3.2019
 

Dovoľujeme si Vás pozvať k účasti na 14.ročníku FISHING SHOW
, ktorá sa bude konať 1.3. – 3.3.2019. Zámerom tejto výstavy je vytvoriť priestor pre prezentáciu produktov  jednotlivých špecializovaných firiem v oblasti rybárstva a rybárskeho športu, ponúknuť návštevníkom získať najnovšie poznatky a smerovanie vývoja v týchto oblastiach. Súčasťou výstavy je kvalitný sprievodný program, ktorý je tvorený v spolupráci so špičkovými odborníkmi, špecialistami a poprednými osobnosťami tohto odvetvia. Zmeny, ktorými prešla výstava FISHING SHOW v uplynulých ročníkoch sa ukázali ako správne, má trvalo stúpajúcu úroveň čoho výsledkom je stále sa zvyšujúce množstvo návštevníkov.  V tomto ročníku sa výstava bude opäť konať vo všetkých výstavných pavilónoch P1, P1-poschodie, P3, P4, P5, P6, P7. Nový ročník výstavy prinesie ďalšie  nové značky, prezentácie a prednášky vysoko uznávaných odborníkov v oblasti rybárstva a športového rybolovu, rozšíria a skvalitnia sa výstavné expozície. Štruktúra sprievodných programov vzhľadom na jej úspešnosť na minulej výstave zostane rovnaká, so zameraním na súčasné trendy v športovom rybolove.  Veríme, že nové zmeny ktoré sme pripravili posunú opäť kvalitu tejto výstavy vpred a toto podujatie bude pre rybárov skutočným zážitkom.

Tešíme sa na spoluprácu a stretnutie s Vami na výstavisku Expo Center  a.s. Trenčín!

A A A