streda, 27. marca, 01:03
ÚVOD
ZVOLENÁ VÝSTAVA
 
 VČELÁR 2019
Všeobecné informácie
Nomenklatúra
Záväzná prihláška
Sprievodný program
Kyvadlová doprava

VČELÁR 2019

23. ročník výstavy včelárskych potrieb a včelích produktov

10.4. - 14.4.2019
 

A A A