streda, 27. marca, 02:03
ÚVOD
ZVOLENÁ VÝSTAVA
 
 BEAUTY FORUM TRENČÍN
Všeobecné informácie
Aktuality
Nomenklatúra
Záväzná prihláška
Prihláška do katalógu
Prihlášky na súťaže
Newsletter
Vystavovatelia sa predstavujú
Zoznam vystavovateľov
Podologické semináre
Sprievodný program
Sponzori súťaží
Vlasy Vizáž CUP 2019

BEAUTY FORUM TRENČÍN

27. ročník medzinárodného kozmetického veľtrhu

28.3. - 29.3.2019
 

ODBORNÝ PODOLOGICKÝ A PEDIKÉRSKY DEŇ

Organizátor: Expo Center a.s., Trenčín
Odborný garant: Centrum pedikúry, s.r.o.
Termín, čas 28.3.2019, 10.15 h – 13.00 h, výstavisko Expo Center a.s., Trenčín
pavilón 3 - Programové centrum
Zámer: Odborný podologický a pedikérsky deň je určený pre všetkých pedikérov, pedikérky a podológov. Počas tohto dňa máte
možnosť navštíviť výstavu, zúčastniť sa podologickej súťaže, či už ako súťažiaci alebo ako pasívny i aktívny divák
a vypočuť si odborné prednášky. Na jednom mieste získate aktuálne informácie, stretnete sa z odborníkmi z praxe,
rozšírite si vedomosti o nových trendoch a produktoch a získate nové kontakty pre svoju profesionálnu prácu. Počas
podologickej súťaže sa môžete naučiť nové či potvrdiť si už vykonávané pracovné postupy a porovnať si svoje zručnosti.

Program a časový Témy prednášok:
harmonogram:
10.15 – 11.15 h Cievna nedostatočnosť klientov v pedikúre
Ing. Milada Nádašiová, Centrum pedikúry, s.r.o.
11.15 – 11.30 h Použitie termostabilných brúsnych klobúčikov v pedikúre
Jiří Vykydal - Profipedikúra, Odel laboratoires, s.r.o.
11.30 – 12.00 h Význam špon Imkor v referenčnej fáze šponovania
Mária Ivanková, IMKOR, s.r.o.
11.45 – 12.00 h Cenotvorba pedikérskych služieb
Lucia Mydlová, Virinobeauty, s.r.o.
12.00 – 12.10 h Predstavenie novej odbornej knihy pre pedikérov
Jiří Vykydal
12.10 – 12.40 h Bemer terapia pre klientov s cievnou nedostatočnosťou
MUDr. Ladislav Pásztor M.D., MSc.
12.40 – 12.50 h Novinky používania elektronických registračných pokladníc pre rok 2019
Ing. Viliam Daubner, Centrum pedikúry, s.r.o.
12.50 – 13.00 h Losovanie výhercov novej odbornej knihy pre pedikérov Jiří Vykydal a
Ing. Milada Nádašiová
13.00 – 16.00 h Odborná podologická súťaž - prihlášku na súťaž nájdete na www.expocenter.sk
Prednášky - bezplatné /vzhľadom na obmedzenú kapacitu, je potrebné poslať vyplnenú návratku/.
Prihlášky EXPO CENTER a.s., Trenčín, Vladimíra Kyselicová, K výstavisku 447/14, 911 40 Trenčín
a informácie: Tel.: +421 - 32 - 770 43 23, e-mail: kyselicova@expocenter.sk, www.expocenter.sk

PRIHLÁŠKA na ODBORNÝ PODOLOGICKÝ A PEDIKÉRSKY DEŇVyplnenú prihlášku posielajte na adresu: EXPO CENTER a.s. Trenčín, K výstavisku 447/14, 911 40 Trenčín alebo
e-mail: kyselicova@expocenter.sk
A A A