nedeľa, 24. marca, 23:03
ÚVOD
ZVOLENÁ VÝSTAVA
 
 SLOVAK FUNERAL 2018
Všeobecné informácie
Aktuality
Nomenklatúra
Záväzná prihláška
Newsletter
Sprievodný program
Vystavovatelia sa predstavujú
Zoznam vystavovateľov
Tlačová správa
Reportáže a články
Výsledky súťaže
Fotografie z výstavy
REKLAMA
www.pohrebnictvo.sk

SLOVAK FUNERAL 2018

4. ročník medzinárodnej kontraktačno-predajnej výstavy pohrebných a kremačných služieb

8.11. - 10.11.2018
 

NOMENKLATÚRA

 
1.  Výroba
     1.1   Rakvy a ich príslušenstvo
     1.2   Doplnky na schránky posledného  odpočinku, čalúnenie, madlá, ozdoby
     1.3   Keramické urny a urny z tradičných i netradičných materiálov
 
2.  Obce, organizácie
     2.1   Chladiace zariadenia pre domy smútkov, pohrebné služby a zdravotnícke zariadenia
     2.2   Vybavenie domov smútku
     2.3   Smútočné hudba, technika, nástroje, softvér
     2.4   Sakrálne predmety
     2.5   Deratizácia, dezinsekcia a dezinfekcia
     2.6   Softvérové produkty pre správu cintorínov, obce
     2.7   Moderné kremačné pece a ich vybavenie
     2.8   Technika pre výkopové práce
     2.9   Technika pre špeciálne činnosti
     2.10  Čistiaca technika na kameň, pomníky, ošetrovanie
     2.11  Špeciálne prípravky pre exteriér – kamenárstvo
     2.12  Ekológia na cintorínoch
 
3.  Poisťovne
     3.1   Pohrebné náklady
     3.2   Životné poistenie
     3.3   Cestovné poistenie
 
4.  Pohrebné služby
     4.1   Vybavenie pohrebných služieb
     4.2   Chladiace zariadenia pohrebné služby
     4.3   Vozíky, prepravné pomôcky, úložné prenosné zariadenia
     4.4   Zariadenia pre potlač stúh
     4.5   Softvér a hardvér pre výrobu smútočných oznámení
     4.6   Rekonštrukčná technika
     4.7   Uniformy, obleky, doplnky
     4.8   Ochranné odevy, pomôcky
     4.9   Deratizácia, dezinfekcia
     4.10 Motorové a špeciálne vozidlá na prepravu zosnulých
 
5.  Občania
     5.1   Spomienkové predmety
     5.2   Virtuálne cintoríny
 
6.  Floristika
     6.1   Vence, kytice, ikebany
     6.2   Umenie floristiky
     6.3   Viazanie, ozdoby, stuhyA A A