streda, 27. marca, 02:03
ÚVOD
ZVOLENÁ VÝSTAVA
 
 SLOVAK FUNERAL 2018
Všeobecné informácie
Aktuality
Nomenklatúra
Záväzná prihláška
Newsletter
Sprievodný program
Vystavovatelia sa predstavujú
Zoznam vystavovateľov
Tlačová správa
Reportáže a články
Výsledky súťaže
Fotografie z výstavy
REKLAMA
www.pohrebnictvo.sk

SLOVAK FUNERAL 2018

4. ročník medzinárodnej kontraktačno-predajnej výstavy pohrebných a kremačných služieb

8.11. - 10.11.2018
 


Tradičnou súčasťou sprievodného programu výstavy Slovak Funeral sú ukážky viazania vencov a pohrebných kytíc. V roku 2018 sa svojimi ukážkami futuristických aranžmánov predstavila Stredná odborná škola v Pruskom, ktorá vyučuje v 5 odboroch a jedným z nich je odbor Viazač – aranžér kvetín.

                                   

História a súčasnosť Strednej odbornej školy v Pruskom.

Stredná odborná škola Pruské je škola so 66-ročnou tradíciou, sídli v budove renesančného kaštieľa zo 16.storočia a rozľahlým areálom s historickým parkom v centre obce.

Pripravuje odborníkov pre prax v oblastiach poľnohospodárstva, potravinárstva, realizácie poľnohospodárskej produkcie, rozvoja  vidieka, krajinárstva, ochrany a tvorby životného prostredia, z oblasti kynológie, lesokrajinárstva, záhradníctva a umožňuje využiť vedomosti z podnikateľskej činnosti i z iných oblastí spoločenského života.

Významnú úlohu v príprave žiakov na budúce povolanie zohráva odborný výcvik a odborná prax, ktoré sa uskutočňujú priamo v areáli školy i na odborných pracoviskách a podnikoch.

Škola aktívne pripravuje a realizuje projekty v rámci SR a EU (Socrates, Leonardo da Vinci, európske partnerstvo FLORNET). Vybraní študenti školy každoročne absolvujú medzinárodný tábor zameraný na enviromentálnu výchovu, ktorý sa každoročne koná v inej krajine EU.

 

Študijné odbory:         Poľnohospodár – mechanizácia                                                                       Cukrár                                                                                                             
Podnikateľ pre rozvoj vidieka                                                                                  Zahradník                                                                                                                            
Viazač – aranžér kvetín   

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A A A