streda, 17. októbra, 01:10
ÚVOD
ZVOLENÁ VÝSTAVA
 
 SENIOR EXPO 2018
Tlačová správa
Všeobecné informácie
Aktuality
Nomenklatúra
Záväzná prihláška
Newsletter
Zoznam vystavovateľov
Vystavovatelia sa predstavujú
Sprievodný program
Záverečná správa

SENIOR EXPO 2018

7. ročník výstavy potrieb pre seniorov

12.10. - 13.10.2018
 

NOMENKLATÚRA VÝSTAVY


1. zariadenia sociálnej starostlivosti

2. pomôcky a zariadenia pre rôzne handicapy

3. integrácia postihnutých

4. možnosti vzdelávania

5. pracovné príležitosti      
                                                     
6. liečebná, rehabilitačná a kúpeľná starostlivosť
                         
7. voľný čas a dovolenka
                                                        
8. voľnočasové, kultúrne a športové aktivity

9. potravinové doplnky, alternatívna medicína

10. tovar pre každodenný život
A A A