streda, 27. marca, 01:03
ÚVOD
ZVOLENÁ VÝSTAVA
 
 SENIOR EXPO 2018
Tlačová správa
Všeobecné informácie
Aktuality
Nomenklatúra
Záväzná prihláška
Newsletter
Zoznam vystavovateľov
Vystavovatelia sa predstavujú
Sprievodný program
Záverečná správa
Fotografie z výstavy

SENIOR EXPO 2018

7. ročník výstavy potrieb pre seniorov

12.10. - 13.10.2018
 


A A A