pondelok, 24. septembra, 04:09
ÚVOD
ZVOLENÁ VÝSTAVA
 
 JAHRADA 2018
Všeobecné informácie
Záväzná prihláška
Katalóg doplnkových služieb
Newsletter
Súťaž
Prihlášky na súťaže
Sprievodný program
REKLAMA
www.zahradkar.org

JAHRADA 2018

9. ročník výstavy ovocia, potrieb pre záhradkárov a včelárov a farmárskych produktov

12.10. - 13.10.2018
 ZÁKLADNÉ ÚDAJE

Termín konania: 12. 10. - 13. 10. 2018
   
Miesto konania: areál výstaviska Expo Center Trenčín
   
Organizátor:
 
EXPO CENTER a.s.
K výstavisku 447/14, 911 40  Trenčín
tel.: +421-32-7704 334
fax: +421-32-7704 324
mobil: +421-905 917 555
e-mai: machovcova@expocenter.sk
   
Manažér výstavy: Ing. Andrea Machovcová
   
Odborný garant:  OVOCINÁRSKA ÚNIA SR
   
  Slovenský zväz záhradkárov
   
   Slovenský zväz včelárov
   
   
Mediálni partneri: časopis Záhradkár
  časopis Záhrada
  časopis Sady a vinice
  časopis Záhradkář
  týždenník OBZOR - NOVINY STREDNÉHO POVAŽIA
  týždenník MY Trenčianske noviny
  Inzertný týždenník Pardon TN
   www.zivotseniora.sk
   
 Vstupné:  vstupenky zakúpite na mieste
   predpredaj na  ticketmedia.sk
   
Facebook:   www.facebook.com/expocenter.sk
   
A A A