štvrtok, 26. apríla, 05:04
ÚVOD
ZVOLENÁ VÝSTAVA
 
 STREDOŠKOLÁK 2018

STREDOŠKOLÁK 2018

20. ročník výstavy stredných škôl. Výstava sa koná s podporou Trenčianskeho samosprávneho kraja.

4.10. - 5.10.2018
 

A A A