utorok, 18. septembra, 23:09
ÚVOD
ZVOLENÁ VÝSTAVA
 
 STREDOŠKOLÁK 2018
Všeobecné informácie
Aktuality
Prihláška
Tlačová správa

STREDOŠKOLÁK 2018

20. ročník výstavy stredných škôl. Výstava sa koná s podporou Trenčianskeho samosprávneho kraja.

4.10. - 5.10.2018
 

               

 

Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ,

 

spoločnosť EXPO CENTER, a.s. Trenčín s podporou Trenčianskeho samosprávneho kraja a v spolupráci s Krajským centrom voľného času v Trenčíne a Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Trenčín organizuje v poradí dvadsiaty ročník prezentačnej výstavy stredných škôl spojený s predajom pod názvom

 

STREDOŠKOLÁK – HRDINA REMESLA

20. ročník výstavy stredných škôl

v dňoch  4. – 5. 10. 2018   v areáli výstaviska EXPO CENTER a.s.

 

 

Výstava je zameraná na prezentáciu stredných škôl v rôznych oblastiach, ako je strojárstvo, elektrotechnika, energetika, stavebníctvo, chémia, drevárstvo, nábytkárstvo, odevníctvo, sklárstvo, umenie, polygrafia, ekonomika, poľnohospodárstvo,  obchod a služby a iné odbory vyučované na stredných školách.

STREDOŠKOLÁK – HRDINA REMESLA má vytvoriť vhodnú príležitosť  pre propagáciu stredných odborných škôl, gymnázií a iných vzdelávacích inštitúcií a  priamou prezentáciou zároveň sprostredkovať žiakom základných škôl informácie o možnostiach ich ďalšieho štúdia.

 

Súčasne s výstavou bude prebiehať veľtrh pracovných príležitostí a vzdelávania JOB FORUM, kde si môžu i študenti otestovať svoje znalosti z cudzích jazykov, počítačové zručnosti či prípravu na pracovný pohovor.

                Tak, ako v predošlých ročníkoch,  bude aj počas tohto ročníka výstavy prebiehať sprievodný program  zameraný na ukážky manuálnej zručnosti žiakov, kultúrne vystúpenia, módne prehliadky a odborné semináre, ktoré zabezpečujeme v spolupráci so spoluorganizátormi a zároveň odbornými garantmi výstavy – Trenčianskym samosprávnym krajom, Krajským centrom voľného času v Trenčíne a Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Trenčín.

 

Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ,

 

dovoľujeme si Vás osloviť s ponukou účasti Vašej strednej školy na výstave STREDOŠKOLÁK – HRDINA REMESLA. Veríme, že Vás naša ponuka zaujme  a rozhodnete sa prezentovať svoju školu na výstavisku EXPO CENTER v Trenčíne. Sme pripravení kedykoľvek sa s Vami stretnúť a zodpovedať Vaše prípadné otázky k výstave.

 

Tešíme sa na stretnutie v Trenčíne.

 

S úctou

            

 

 

                                                                                             

   Ing. Pavol Hozlár       v. r.                                                                                                  Ing. Jaroslav Baška    v. r.

   generálny riaditeľ  EXPO CENTER, a.s.                                                                            predseda                                            

                                                                                                                                          Trenčiansky samosprávny kraj

 

 


  Print
161718192021 BURZA STAROŽITNOSTÍ A GAZDOVSKÉ TRHY

22
AKVATERA TRENČÍN 2018

23
24252627BEERFEST TRENČÍN 2018

28
BEERFEST TRENČÍN 2018

29
301234
Kalendár výstav   16. septembra - 04. októbra

A A A