pondelok, 21. augusta, 14:08
ÚVOD
ZVOLENÁ VÝSTAVA
 
 
Všeobecné informácie
Nomenklatúra

1.1. - 1.1.1
 

Výstava Kôň 2017 bola zrušená .

Vážení návštevníci,

vzhľadom na skutočnosť, že napriek zaradeniu medzinárodnej výstavy Kôň 2017 do kalendára garantovaných výstav Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR sme nezískali tento rok od ministerstva dotáciu na uvedenú akciu. Nakoľko je táto výstava finančne veľmi náročná, nie sme schopní ju bez tejto dotácie kvalitne zabezpečiť.

Z uvedených dôvodov Vám oznamujeme, že 13. ročník medzinárodnej výstavy koní Kôň, ktorý sa mal konať v dňoch 26. až 27. 8. 2017 v areáli výstaviska Expo Center Trenčín, je zrušený.EXPO CENTER a. s., Trenčín

A A A