streda, 17. októbra, 01:10
ÚVOD
ZVOLENÁ VÝSTAVA
 
 JOB FORUM 2017
Aktuality
Všeobecné informácie
Nomenklatúra
Sprievodný program
Záväzná prihláška
Katalóg vystavovateľov
Organizačné pokyny pre vystavovateľov
Fotogaléria

JOB FORUM 2017

9. ročník medzinárodného veľtrhu pracovných príležitostí a vzdelávania

26.10. - 27.10.2017
 

Aktuálne pracovné ponuky predstavil veľtrh JOB FORUM 2017
   
V štvrtok (26.10.) sa v areáli výstaviska Expo Center Trenčín začal v poradí už 9. ročník veľtrhu pracovných príležitostí a vzdelávania JOB FORUM, ktorého spoluorganizátormi boli Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR a Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Trenčín. 
Veľtrh JOB FORUM slávnostne otvoril o 9.00 h riaditeľ Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín - Ing. Ján Gramata spoločne s  generálnym riaditeľom výstaviska Expo Center a.s. - Ing. Pavlom Hozlárom.
Veľtrh JOB FORUM bol určený pre všetkých, ktorí hľadajú prácu alebo chcú zmeniť zamestnanie. Návštevníci veľtrhu mali príležitosť u viac ako 65 vystavovateľov získať informácie o pracovných príležitostiach v oblasti priemyselnej výroby i technológií, strojárskej výroby a automobilového priemyslu, logistických a iných služieb. Voľné pracovné miesta ponúkli aj obchodné reťazce a rôzne výrobné podniky. Na veľtrhu nechýbali personálne agentúry a poskytovatelia rekvalifikačných kurzov.

 
 
 

V rámci veľtrhu sa prvý deň uskutočnila konferencia „Situácia na trhu práce s požiadavkami zamestnávateľov na kvalifikovanú pracovnú silu“, na ktorej participuje Trenčiansky samosprávny kraj, Slovenská obchodná a priemyselná komora, TREXIMA, Ústredie PSVaR, EURES, Štátny inštitút odborného vzdelávania,  Asociácia zamestnávateľov, Inšpektorát práce a Oddelenie cudzineckej polície PZ Trenčín.
Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny z Trenčína, Prievidze, Partizánskeho, Považskej Bystrice a Nového Mesta nad Váhom pripravili aj prezentácie na témy ako „Aktuálna situácia na trhu práce, predstavenie siete EURES“, „Národný projekt Absolventská prax štartuje zamestnanie“, „Národný projekt Šanca pre mladých“, „Národný projekt Repas (vzdelávacie kurzy)“, „Národný projekt Kompas“, „Národný projekt Reštart“ alebo „Ako von z kruhu nezamestnanosti“.
Súčasťou sprievodného programu veľtrhu JOB FORUM boli aj prezentácie vystavujúcich firiem.
A A A