utorok, 17. októbra, 18:10
ÚVOD
ZVOLENÁ VÝSTAVA
 
 STREDOŠKOLÁK 2017
Aktuality
Všeobecné informácie
Sprievodný program
Záväzná prihláška
Organizačné pokyny pre vystavovateľov

STREDOŠKOLÁK 2017

19. ročník výstavy stredných škôl

26.10. - 27.10.2017
 

SPRIEVODNÝ PROGRAM


26. 10. 2017 / štvrtok

PAVILÓN 1:

8.30 - 16.00 h    Prezentácia stredných škôl, ukážka manuálnych zručností žiakov, súťaže pre žiakov základných škôl,
                             reportáže, rozhovory s riaditeľmi škôl, so žiakmi škôl, s návštevníkmi

9.00 - 10.00 h    Slávnostné otvorenie výstavy
                             Počas celého dňa budú návštevníci výstavy hodnotiť prezentácie škôl a svojim hlasovaním vyberú najlepšiu
                             školu. Pri vstupe do pavilónu budú umiestnené notebooky, na ktorých bude možné on line hlasovať za najlepší
                             stánok. Dňa 27. 10. 2017 pri slávnostnom vyhodnotení súťaží sa zo všetkých hlasujúcich vyžrebuje jeden
                             výherca - návštevník, ktorý  bude odmenený zaujímavou cenou. Výsledok žrebovania bude zverejnený na stránke
                             Trenčianskeho samosprávneho kraja.

PAVILÓN 3:

10.00 - 12.30 h  Prednášky stredných odborných škôl, zamestnávateľov a žiakov zapojených do systému duálneho
                             vzdelávania na tému „Duálne vzdelávanie – inšpirácia pre mladých“ určené žiakom základných škôl, ktoré
                             organizuje Trenčianska regionálna komora SOPK 

27. 10. 2017 / piatok

PAVILÓN 1:

8.00 - 14.00 h    Prezentácia stredných škôl, ukážka manuálnych zručností žiakov, súťaže pre žiakov základných škôl,
                             reportáže, rozhovory s riaditeľmi škôl, so žiakmi škôl, s návštevníkmi

9.00 - 10.00 h    Slávnostné vyhodnotenie súťaží výstavy STREDOŠKOLÁK - HRDINA REMESLA a odovzdanie ocenení:
                             „Top exponát“
                             „Najlepší technický exponát“
                             „Najlepší umelecký exponát“
                             „Najlepšie promo video“
                             „Cena publika“
                             Vyžrebovanie návštevníka, ktorý sa zapojil do hlasovania o Cenu publika

                             Vyhlásenie výsledkov vedomostných a športových súťaží za školský rok 2016/2017
                             o „Pohár predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja“


PAVILÓN 7:

10.00 - 12.00 h Prednášky stredných odborných škôl, zamestnávateľov a žiakov zapojených do systému duálneho
                             vzdelávania na tému „Výhody a nevýhody duálu“ určené žiakom základných škôl, ktoré organizuje
                             Trenčianska regionálna komora SOPK   Print
151617181920LAUGARICIO CUP 2017

21
LAUGARICIO CUP 2017

22
232425STREDOŠKOLÁK 2017

JOB FORUM 2017

26
STREDOŠKOLÁK 2017

JOB FORUM 2017

27
2829303112
Kalendár výstav   15. októbra - 02. novembra

A A A