utorok, 18. septembra, 23:09
ÚVOD
ZVOLENÁ VÝSTAVA
 
 SENIOR EXPO 2017
Aktuality
Všeobecné informácie
Nomenklatúra
Sprievodný program
Katalóg vystavovateľov
Záväzná prihláška
Prihláška do katalógu
Organizačné pokyny pre vystavovateľov
Fotogaléria

SENIOR EXPO 2017

6. ročník výstavy potrieb pre seniorov

13.10. - 14.10.2017
 

INFORMÁCIE PRE VYSTAVOVATEĽOV
           

Otváracia doba:          
- pre vystavovateľov:        13.10. (piatok)       od 7.00 – 18.00 h
                                               14.10. (sobota)     od 8.00 – 16.00 h
                                               Je potrebné rešpektovať otváraciu dobu výstavy.

- pre verejnosť:                  13.10. (piatok)       od 9.00 – 17.00 h
                                               14.10. (sobota)     od 9.00 – 16.00 h

Manažér výstavy:               Henrieta Dunčková
                                               Tel.:  00421 / 32 / 770 43 25, mobil: 0915 771 269
                                               e-mail:
dunckova@expocenter.sk
                                               www.expocenter.sk


1.  Po príchode na výstavisko sa najskôr dostavte na OS2 v pavilóne č.1, 2.poschodie, č.dv. 1222, kde Vám budú odovzdané   
     objednané montážne preukazy, vystavovateľské preukazy, parkovacie preukazy a protokoly.
     Vyzdvihnúť si ich môžete od  12.10.  v čase od 7.00 do 16.00 h a 13.10. od 7.00 do 8.30 h.

2.  Montáž expozícií - firmy, ktoré majú vlastnú technickú realizáciu, môžu začať s montážou                                               
     12.10. (štvrtok)                od  8.00 do 18.00 h
     Po prekročení  stanoveného času budeme účtovať poplatok 35 €/ h.
   
     Od vlastných realizácií požadujeme:
     •    predložiť v 2 vyhotoveniach projekt expozície s dôrazom na vyznačenie miesta privedenia prípojok vody a elektriny
          a elektro-projekt  (projekt  zaslať do 6.10.2017)
     •    zložiť kauciu za vnútornú plochu vo výške 50 € za každú firmu. Pokiaľ je prenajatý priestor po skončení veľtrhu
     •    predložiť v 2 vyhotoveniach projekt expozície s dôrazom na vyznačenie miesta privedenia prípojok vody a elektriny
          odovzdaný v pôvodnom stave, bude kaucia v plnej výške vrátená realizátorovi.
     Bez odsúhlaseného projektu nebude možné začať s montážou.

3.  Pre navážanie expozícií exponátmi je určený termín  12.10.      od 8.00 do 18.00 h 
                                                                                                      13.10.      od 8.00 do 8.30 h     
     Po prekročení  stanoveného času 12.10. budeme účtovať poplatok 35 € / h. V piatok 13.10. je nutné ukončiť navážanie
     expozícií o 8.30 h.

4.  Demontáž expozícií začne bezprostredne po ukončení výstavy  14.10. po 16.00 h do 20.00 h
                                                                                    a bude pokračovať  15.10. od 8.00 do 15.00 h

5.  Pre zabezpečenie manipulačnej techniky Vás žiadame o oznámenie hmotnosti a rozmerov exponátov, času vykládky,
     ako aj druhu požadovanej techniky do 6.10. 2017.

6.  Informácie o ubytovaní a zľavách nájdete na stránke  www.expocenter.sk, v podstránke Návštevník. 

7.  Zálohovú faktúru za prenájom, technickú realizáciu a objednané služby je potrebné uhradiť tak, aby ste úhradu mohli doložiť
     výpisom z bankového účtu a jeho fotokópiu odovzdali pri nástupe na výstavu.

Tešíme sa na stretnutie v Trenčíne.       
        
Henrieta Dunčková       
manažérka výstavy


  Print
161718192021 BURZA STAROŽITNOSTÍ A GAZDOVSKÉ TRHY

22
AKVATERA TRENČÍN 2018

23
24252627BEERFEST TRENČÍN 2018

28
BEERFEST TRENČÍN 2018

29
301234
Kalendár výstav   16. septembra - 04. októbra

A A A