streda, 17. októbra, 09:10
ÚVOD
ZVOLENÁ VÝSTAVA
 
 VČELÁR 2017
Aktuality
Všeobecné informácie
Nomenklatúra
Sprievodný program
Katalóg vystavovateľov
Záväzná prihláška
Prihláška do katalógu
Katalóg doplnkových služieb
Fotogaléria
REKLAMA
www.beta.sk
www.pardon.sk

VČELÁR 2017

21. ročník výstavy včelárskych potrieb a včelích produktov

5.4. - 9.4.2017
 


V poradí už 21. ročník výstavy Včelár bol v stredu (5.4.) o 10.30 h slávnostne otvorený spoločne s výstavami Záhradkár, Poľovníctvo a Zdravý životný štýl.

Začiatok apríla patrí už tradične na výstavisku Expo Center Trenčín mimoriadne obľúbenému veľtrhu Záhradkár a výstavám Včelár, Poľovníctvo a Zdravý životný štýl,  na ktorých sa tento rok prvýkrát až do nedele, 5. až 9. apríla, predstaví celkove 247 vystavovateľov.

Slávnostného otvorenia sa zúčastnili Jaroslav Baška (poslanec NR SR a predseda TSK), Gabriel Csicsai (štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR), Jozef Habánik (rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne), Jozef Gašparík (primátor mesta Dubnica nad Váhom), Eduard Jakubek (predseda Republikového výboru Slovenského zväzu záhradkárov), Ľudovít Gál (predseda Slovenského zväzu včelárov), Ján Gramata (riaditeľ Úradu práce sociálnych vecí a rodiny v Trenčíne), Ivan Hričovský (čestný predseda Republikového výboru Slovenského zväzu záhradkárov), Juraj Korček (tajomník Republikového výboru Slovenského zväzu záhradkárov), Jozef Dukes (spoluzakladateľ veľtrhu Záhradkár), Rajmund Rapaič (tajomník oblastnej komory Slovenského poľovníckeho zväzu v Trenčíne)
Július Forsthoffer
(tajomník Združenia výrobcov liehu a liehovín na Slovensk) a za organizítorov privítal všetkých prítomných hostí a návštevníkov Pavol Hozlár (generálny riaditeľ výstaviska EXPO CENTER a.s., Trenčín).Výstava VČELÁR prinesie prehľad v sortimente včelárskych potrieb a včelích produktov. Vďaka úzkej spolupráci organizátorov so Slovenským zväzom včelárov budú mať návštevníci možnosť počas výstavy ochutnať med a medovinu, ako aj získať nové poznatky prostredníctvom odborných prednášok na témy ako „Včelárenie počas roka“ alebo „Včelie produkty vo výžive a prevencii chorôb človeka – apiterapia, ich spracovanie a senzorické hodnotenie“. Posledné dva dni výstavy sa bude konať aj odborný seminár zameraný na „Súčasnú  situácia  vo včelárstve v SR“, „Nové  smery vo včelárstve“, „Rizikové faktúry úhynu včelstiev“ a „Ošetrovanie včelstiev počas roka“.
 


 
A A A