utorok, 17. októbra, 18:10
ÚVOD
ZVOLENÁ VÝSTAVA
 
 STREDOŠKOLÁK 2016
Aktuality
Všeobecné informácie
Sprievodný program
Zoznam vystavujúcich škôl
Katalóg vystavovateľov


Aktuálne vzdelávacie možnosti ponúkla výstava STREDOŠKOLÁK

V dňoch 24. až 25. novembra 2016 pripravilo výstavisko Expo Center v Trenčíne v poradí  už 18. ročník výstavy stredných škôl STREDOŠKOLÁK v  v úzkej spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom a Krajským centrom voľného času v Trenčíne.

Žiaci základných škôl majú na výstave možnosť vybrať si z ponuky stredných škôl zameraných na strojárstvo, elektrotechniku, energetiku, stavebníctvo, chémiu, drevárstvo, nábytkárstvo, odevníctvo, textil, sklárstvo, umenie, polygrafiu, ekonomiku, poľnohospodárstvo, obchod a služby. Zároveň im výstava umožňuje stretnúť sa s učiteľmi  a žiakmi týchto škôl a bližšie sa oboznámiť s ich študijnými programami.

Aj tento rok sa mohli všetky školy zapojiť do Súťaže o najlepší exponát výstavy a tak návštevníkom ukázať zručnosť a šikovnosť svojich žiakov. Ocenenia budú víťazom odovzdané druhý deň výstavy a Trenčiansky samosprávny kraj zároveň vyhlási výsledky vedomostných a športových súťaží za školský rok 2015/2016 o „Pohár predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja“. Problematike Stredného odborného školstva sa bude v prvý deň výstavy venovať Regionálna konferencia, ktorú organizuje Trenčianska regionálna komora SOPK a Trenčiansky samosprávny kraj. Konferencia je rozdelená na dve sekcie: „Firmy a univerzity študentom“ a „Stretnutie stredných odborných škôl a firiem“

Vstup na veľtrh je ZADARMO.

 
 

VYHODNOTENIE SÚŤAŽE O NAJLEPŠÍ EXPONÁT VÝSTAVY

Najlepší exponát v umeleckej kategórii
Exponát: Drevorezba DEVANA - Boris Tomík, SOŠ Dubnica nad Váhom

Najlepší exponát v technickej kategórii
Exponát: Elektrónkový regulovateľný zdroj O-600 Voltov, Ondrej Skovajsa,
                 SPŠ Nové Mesto nad Váhom

Najlepší exponát
Exponát: "BLIND 18", Natália Drevenáková,  SUŠ Trenčín

Najlepšie promo video
SPŠ Dubnica nad Váhom.


  Print
151617181920LAUGARICIO CUP 2017

21
LAUGARICIO CUP 2017

22
232425STREDOŠKOLÁK 2017

JOB FORUM 2017

26
STREDOŠKOLÁK 2017

JOB FORUM 2017

27
2829303112
Kalendár výstav   15. októbra - 02. novembra

A A A