streda, 17. októbra, 01:10
ÚVOD
ZVOLENÁ VÝSTAVA
 
 STREDOŠKOLÁK 2016
Aktuality
Všeobecné informácie
Sprievodný program
Zoznam vystavujúcich škôl
Katalóg vystavovateľov


Aktuálne vzdelávacie možnosti ponúkla výstava STREDOŠKOLÁK

V dňoch 24. až 25. novembra 2016 pripravilo výstavisko Expo Center v Trenčíne v poradí  už 18. ročník výstavy stredných škôl STREDOŠKOLÁK v  v úzkej spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom a Krajským centrom voľného času v Trenčíne.

Žiaci základných škôl majú na výstave možnosť vybrať si z ponuky stredných škôl zameraných na strojárstvo, elektrotechniku, energetiku, stavebníctvo, chémiu, drevárstvo, nábytkárstvo, odevníctvo, textil, sklárstvo, umenie, polygrafiu, ekonomiku, poľnohospodárstvo, obchod a služby. Zároveň im výstava umožňuje stretnúť sa s učiteľmi  a žiakmi týchto škôl a bližšie sa oboznámiť s ich študijnými programami.

Aj tento rok sa mohli všetky školy zapojiť do Súťaže o najlepší exponát výstavy a tak návštevníkom ukázať zručnosť a šikovnosť svojich žiakov. Ocenenia budú víťazom odovzdané druhý deň výstavy a Trenčiansky samosprávny kraj zároveň vyhlási výsledky vedomostných a športových súťaží za školský rok 2015/2016 o „Pohár predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja“. Problematike Stredného odborného školstva sa bude v prvý deň výstavy venovať Regionálna konferencia, ktorú organizuje Trenčianska regionálna komora SOPK a Trenčiansky samosprávny kraj. Konferencia je rozdelená na dve sekcie: „Firmy a univerzity študentom“ a „Stretnutie stredných odborných škôl a firiem“

Vstup na veľtrh je ZADARMO.

 
 

VYHODNOTENIE SÚŤAŽE O NAJLEPŠÍ EXPONÁT VÝSTAVY

Najlepší exponát v umeleckej kategórii
Exponát: Drevorezba DEVANA - Boris Tomík, SOŠ Dubnica nad Váhom

Najlepší exponát v technickej kategórii
Exponát: Elektrónkový regulovateľný zdroj O-600 Voltov, Ondrej Skovajsa,
                 SPŠ Nové Mesto nad Váhom

Najlepší exponát
Exponát: "BLIND 18", Natália Drevenáková,  SUŠ Trenčín

Najlepšie promo video
SPŠ Dubnica nad Váhom.

A A A