streda, 17. októbra, 00:10
ÚVOD
ZVOLENÁ VÝSTAVA
 
 JOB FORUM 2016
Aktuality
Všeobecné informácie
Nomenklatúra
Sprievodný program
Zoznam vystavovateľov
Katalóg vystavovateľov


Aktuálne pracovné ponuky priniesla výstava JOB FORUM
   
V dňoch 24. až 25. novembra 2016 pripravilo výstavisko Expo Center v Trenčíne v poradí už 8. ročník veľtrhu pracovných príležitostí a vzdelávania JOB FORUM, ktorý je určený pre všetkých, ktorí hľadajú stálu prácu, prípadne brigádu, bez ohľadu na vek, vzdelanie alebo pracovné skúsenosti je určený veľtrh JOB FORUM. Takisto aj pre študentom stredných a vysokých škôl, absolventom, nezamestnaným i zamestnaným.

 
Odbornú úroveň veľtrhu zaručuje garancia Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín, ktorý počas oboch dní veľtrhu pripravil aj prezentácie na témy ako „Národný projekt Absolventská prax štartuje zamestnanie“, „Národný projekt Praxou k zamestnaniu“, „Národný projekt Úspešne na trhu práce“, „Národný projekt Chceme byť aktívni na trhu práce (50+)“, „REPAS (vzdelávacie kurzy) a EURES (európske služby zamestnanosti)“, ale aj „Štatistické údaje za ÚPSVaR Trenčín, evidencia UoZ.
Návštevníci veľtrhu JOB FORUM majú príležitosť porozprávať sa s odborníkmi ohľadom pracovných príležitostí v oblasti strojárskej výroby (HF NaJUS a.s.), priemyselnej výroby a technológií (Johnson Controls international s.r.o., Leoni, ANTES GM s.r.o., Vaillant Industrial Slovakia s.r.o.), automobilového priemyslu (ADIENT  SLOVAKIA  s.r.o. – o.z. Trenčín, AKEBONO  BRAKE
     
Slovakia, MTA SLOVAKIA s.r.o.) ale aj v oblasti logistických služieb (DHL LOGISTIC Slovakia s.r.o.). V Trenčíne sa tento rok odprezentujú aj obchodné reťazce Kaufland Slovenská republika v.os. a Tesco Stores SR a.s.. Nebudú chýbať personálne agentúry (Adecco, Atena-Personal Consulting, s.r.o., EUROTRADE-SR a.s.) a poskytovatelia rekvalifikačných kurzov (EDITION s.r.o.).

Vstup na veľtrh je ZADARMO.
    A A A