streda, 17. októbra, 00:10
ÚVOD
ZVOLENÁ VÝSTAVA
 
 JAHRADA 2016
Aktuality
Všeobecné informácie
Nomenklatúra
Sprievodný program
Zoznam vystavovateľov
Katalóg vystavovateľov
Podklady pre vystavovateľov
Logo na stiahnutie
Organizačné pokyny pre vystavovateľov
Fotogaléria


____________________________________________________________________________________________________

Poznáme najkrajšie tohtoročné jablká zo Slovenska

V
priestoroch  výstaviska Expo Center Trenčín sa v piatok (21.10. 2016) začal 7. ročník výstavy ovocia, potrieb pre záhradkárov a farmárskych produktov JAHRADA.

Slávnostného otvorenia výstavy sa zúčastnili - Peter Pellgrini (podpredseda vlády SR), Gabriela Matečná (ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR), Jaroslav Baška (poslanec NR SR a predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja), Jozef Gašparík (primátor mesta Dubnica nad Váhom), Ľudovít Gál (predseda Slovenského zväzu včelárov), Eduard Jakubek (predseda Slovenského zväzu záhradkárov), Stanislav Kozlík (predseda Českého záhradkárskeho zväzu), Marián Varga (predseda Ovocinárskej únie SR), Ivan Hričovský (čestný predseda Slovenského zväzu záhradkárov), Jozef Bíreš (predseda Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR), Miroslav Maxon (predseda Regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Trenčín), Anna Prokešová (predsedníčka krajskej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska), Juraj Korček (tajomník Republikového výboru Slovenského zväzu záhradkárov), Milan Janco (predseda Trenčianskeho regionálneho zastúpenia Slovenského zväzu včelárov) a za organizátorov privítal všetkých hostí Pavol Hozlár (generálny riaditeľ výstaviska EXPO CENTER a.s.).Súčasťou otvorenia výstavy bolo vyhlásené výsledkov 15. ročníka slovenskej súťaže profesionálov "JABLKO ROKA 2016", ktorej garantom je Ovocinárska únia SR. Taktiež boli vyhlásené výsledky  21. ročníka celoslovenskej súťaže O najkrajšie jablko, ktorú organizuje Slovenský zväz záhradkárov pre amatérov - milovníkov záhradkárčenia.


   

Jeseň je pre poľnohospodárov a záhradkárov nie len obdobím bilancovania ročnej úrody, ale rovnako venujú svoju energiu sadeniu a príprave polí, či záhrad na jar. Práve október je obdobím sadenia, rezania a vrúbľovania stromov a okrasných drevín. Atraktívnu praktickú školu týchto záhradkárskych prác vedie počas výstavy predseda Slovenského zväzu záhradkárov Eduard Jakubek.
Pripravené sú aj zaujímavé prednášky od odborníkov: Ing. Mariána Komžíka – „Novinky v ovocinárskej praxi“, Ing. Evy Šidovej, PhD. - „Ako degustovať ovocie“, „Staré a krajové odrody jabĺk a hrušiek“ a meteorologičky Mgr. Miriamy Jarošovej – „Nebezpečné poveternostné situácie pre záhradkárov, ako čítať predpovede počasia“. Aj tento rok prišiel prvý deň na výstavu JAHRADA prof. Ing. Ivan Hričovský, DrSc. , aby viedol s návštevníkmi ovocinárske dialógy.
Nechýba ani poradenská služba pána Júliusa Adamoveho o druhoch, odrodách a pestovaní ovocných drevín. Pre deti je určený program Všeličo o jabĺčku.
Výstava JAHRADA sa  zameriava aj na domácich producentov farmárskych výrobkov, ktorí môžu návštevníkom ponúknuť zaujímavé produkty, ktoré majú svoje kvality a nie sú dostupné vo veľkých reťazcoch.
Vďaka vynikajúcej spolupráci so Slovenským zväzom včelárov súčasťou tohtoročnej výstavy JAHRADA je nielen prezentácia producentov medu, včelích produktov a včelárskych potrieb ale aj 20. medzinárodná konferencia zlepšovateľov a vynálezcov vo včelárstve.
____________________________________________________________________________________________________

Vážení obchodní partneri,

výstavisko EXPO CENTER a.s. Trenčín pripravuje v termíne 21. - 22.10. 20167.  ročník výstavy ovocia, potrieb záhradkárov a včelárov a farmárskych produktov JAHRADA.

JAHRADA prezentuje najkrajšie jablká a hrušky, ktoré sa urodili v tomto roku profesionálnym pestovateľom alebo milovníkom záhradkárčenia.  Výstava je ideálnym priestorom pre prezentáciu firiem, ktoré sa zaoberajú predajom ovocných a okrasných stromov, potrieb pre záhradkárov, včelárov a zároveň je to miesto vhodné na prezentáciu kvalitných farmárskych produktov.

Počas výstavy sa bude konať sprievodný program. Už tradične to bude Celoslovenská súťaž o najkrajšie jablko roka a Súťaž profesionálov Jablko roka. Tento rok sa práve u nás v Trenčíne uskutoční aj Medzinárodná konferencia zlepšovateľov a vynálezcov vo včelárstve. Pripravené sú aj odborné prednášky, ukážky pestovateľských spôsobov ovocných drevín, poradenstvo a degustácie. Pre návštevníkov je určená aj prezentačná kolekcia Ovocinárskej únie.

EXPO CENTER a.s., Trenčín
organizátor


A A A