streda, 17. októbra, 00:10
ÚVOD
ZVOLENÁ VÝSTAVA
 
 ELO SYS 2016
Aktuality
Všeobecné informácie
Nomenklatúra
Sprievodný program
Výsledky súťaže
Zoznam vystavovateľov
Katalóg vystavovateľov
Záverečná správa 2015
Záväzná prihláška
Prihláška do katalógu
Katalóg doplnkových služieb
Organizačné pokyny pre vystavovateľov
Formulár na prezentáciu pre vystavovateľov
Fotogaléria
REKLAMA
www.sepsas.sk
www.automa.cz
www.dps-az.cz
www.techpark.sk


Firmy na veľtrhu 2016               
Firmy na veľtrhu 2016


____________________________________________________________________________________________________

Už len dnes (13.10.2016) do 17.00 h má odborná a laická verejnosť možnosť navštíviť 22. ročník medzinárodného veľtrhu ELO SYS na výstavisku Expo Center v Trenčíne, ktorý v budúcom roku vstupuje do novej etapy svojej existencie.

Jeho organizátor, výstavisko EXPO CENTER a s. Trenčín, dnes oznámil, že sa  vo februári 2016 dohodli s Agrokomplexom – Výstavníctvom Nitra š. p., organizátorom Medzinárodného strojárskeho veľtrhu, podpísaním memoranda o spolupráci a následne v máji 2016 podpisom zmluvy na realizácii projektu – spoločnej prezentácii oboch veľtrhov od roku 2017 v priestoroch výstaviska v Nitre.

Spoločné podujatie, organizované s odbornou garanciou Slovenského elektrotechnického zväzu a Zväzu strojárskeho priemyslu SR, má za cieľ zvýšiť úroveň prezentácie strojárstva a elektrotechniky na Slovensku voči zahraničiu. Spolupráca dvoch veľtržných správ, ktoré sú  inak konkurentami na slovenskom výstavníckom trhu, v koordinácii s príslušnými profesijnými zväzmi vytvára predpoklad synergie. Zároveň má vytvoriť zaujímavú platformu pre nárast počtu vystavovateľov ako aj odbornej návštevnosti oboch veľtrhov.

Tento projekt má plnú podporu Ministerstva hospodárstva SR. „MH SR považuje spojenie prezentácie dvoch nosných odvetví priemyselnej výroby na Slovensku, strojárskeho a elektrotechnického priemyslu do jedného prestížneho podujatia – reprezentatívneho priemyselného veľtrhu za výborný nápad. Takejto aktivite vyjadrujeme plnú podporu a budeme s organizátormi spolupracovať pri organizovaní spoločného veľtrhu MSV a ELO SYS. ,“ uviedol štátny tajomník MH SR Rastislav Chovanec.

Súhlasné stanoviská vyjadrili aj profesijné zväzy. Ako uviedol Milan Cagala, čestný prezident Zväzu strojárskeho priemyslu, „ZSR víta a podporuje myšlienku spojenia veľtrhov, aby sa vytvorilo odborné podujatie s väčším počtom vystavovateľov i návštevníkov.“

Prvá spoločná prezentácia veľtrhov MSV a ELO SYS sa bude konať v termíne 23. - 26. 5. 2017   na výstavisku v Nitre.
____________________________________________________________________________________________________

Odborníci z oblasti elektrotechniky, elektroniky a energetiky majú stretnutie v Trenčíne

Dnes (11.10. 2016) sa na výstavisku Expo Center Trenčín začal medzinárodný veľtrh ELO SYS, ktorý už 22 rokov prináša na Slovensku novinky zo sveta elektrotechniky, energetiky, elektroniky, automatizácie, osvetlenia a telekomunikácií.

Na veľtrhu ELO SYS sa tento rok prezentuje 96 firiem zo Slovenska, Českej republiky, Maďarska, Nemecka a Bulharska. Záštitu nad veľtrhom opätovne prevzalo Ministerstvo hospodárstva SR.

 
 

Prezentáciu vystavovateľov dopĺňa atraktívny sprievodný program, na príprave ktorého sa podieľajú aj odborní garanti veľtrhu - Slovenský elektrotechnický zväz – Komora elektrotechnikov Slovenska, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave, Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne, Únia slovenských elektrotechnikov, Zväz elektrotechnického priemyslu SR a Žilinská univerzita v Žiline - Elektrotechnická fakulta.

Tohtoročnému sprievodnému programu dominuje dvojdňová konferencia (11.-12.10. 2016) s názvom Koncepcia energetickej únie EÚ v kontexte konkurencieschopnosti, na otvorení ktorej prostredníctvom videozáznamu vystúpil so svojim príhovorom aj podpredseda Európskej komisie pán Maroš Šefčovič. Počas veľtrhu ELO SYS sa bude konať aj Panelová diskusia Slovenského elektrotechnického zväzu – Komory elektrotechnikov Slovenska (13.10.) a sekcia prednášok Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne (12.10.), v rámci ktorej odznejú prednášky venované témam ako Smerovanie vývoja špeciálnej techniky z pohľadu krízového manažmentu, Spôsoby využitia MEMS a Smerovanie alternatívnych pohonov malých osobných a úžitkových vozidiel. Firma ControlSystem s.r.o., Brezno pripravila pre návštevníkov workshop s názvom  PROFINET - návrh spoľahlivej komunikácie a diagnostika (12.10.). Experti z oblasti elektrotechniky v rámci profesionálnych konzultácií pomôžu záujemcom zvládnuť aj ich problémy. Zvýšiť záujem mladých ľudí o vedu a výskum sa už roky snaží aj Slovenská spoločnosť elektronikov Bratislava organizovaním Celoslovenského finále technickej súťaže mladých elektronikov (13.10.).

Súčasťou slávnostného otvorenia veľtrhu bolo aj odovzdanie ocenení v súťaži o
NAJKRAJŠIU EXPOZÍCIU VEĽTRHU ELO SYS 2016

1.    miesto:        JABLOTRON Slovakia, s.r.o., Žilina
                              Realizátor:    Revys, Jablonec nad Nisou
                              Pavilón č. 4/ stánok č. 87

2.    miesto:        Slovenská inovačná a energetická agentúra,
                              Bratislava (SIEA)

                              Realizátor:    D&D Studio, Bratislava
                              Pavilón č. 1/ stánok č.1

3.    miesto:        FENIX Slovensko, s.r.o., Banská Bystrica
                              Realizátor:    Sata servis, Bratislava
                              Pavilón č. 5-6/ stánok č. 64

 

 
Tlačová správa  

____________________________________________________________________________________________________

Konferencia - Koncepcia energetickej únie EÚ v kontexte konkurencieschopnosti (11.-12.10. 2016)
Vstup spoplatnený na vopred zaslané prihlášky!    

Tohtoročnému sprievodnému programu veľtrhu ELO SYS dominuje dvojdňová konferencia (11.-12.10. 2016) s názvom Koncepcia energetickej únie EÚ v kontexte konkurencieschopnosti, na ktorej prostredníctvom videozáznamu vystúpi so svojim príspevkom aj podpredseda Európskej komisie pán Maroš Šefčovič.
Konferenciu organizuje výstavisko Expo Center Trenčín pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR a v spolupráci so SSE, a.s., ZSE, a.s., VSE, a.s. a DLA Piper.
Jej cieľom je v rámci tematicky zameraného veľtrhu vytvoriť platformu pre odbornú diskusiu o výzvach európskej energetickej únie, aplikácií jej aspektov v SR s dôrazom na efektívnu reguláciu a konkurencieschopnosť.
      
So svojimi príspevkami vystúpia na konferencii zástupcovia Ministerstva hospodárstva SR, Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy a.s., Slovenského plynárenského priemyslu a.s., Slovnaftu a.s., OKTE, a.s., Ekonomickej univerzity v Bratislave, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a ďalší.
Prihláška na stiahnutie:  

                                  Program konferencie - 11. 10. 2016
                                  11.30 – 11.35 h     Otvorenie konferencie
                                  Časť 1.                   Koncepcia a budovanie energetickej únie
                                  11.35 – 12.30 h     Blok A        Príčiny vzniku, koncepcia Energetickej únie v EÚ
                                                                   speaker:    M. Šefčovič (EK) - videozáznam hostia: prof. P. Baláž (EUBA),
                                                                                       prof. F. Janíček (STUBA)
                                  12.35 – 13.40 h     Blok B        Centralizácia vs. decentralizácia regulácie v EÚ a pozícia ACER   
                                                                   speaker:     J. Holjenčík (URSO)   
                                  13.40 – 15.00 h     prestávka - občerstvenie
                                  Časť 2.                   Vplyv energetickej únie na trh a zvyšovanie konkurenčnej schopnosti
                                  15.40 – 16.45 h     Blok C        Energetická bezpečnosť
                                                                   speaker:     L. Vašáková (zastúpenie EK v SR) hostia: J. Petrovič (MH SR),
                                                                                        zástupca Eustream, zástupca Slovnaft, zástupca SPP
                                  16.45 – 17.50 h     Blok D        Integrácia vnútorného trhu s elektrinou
                                                                   speaker: I. Chemišinec (OTE) hostia: zástupca SEPS, zástupca OKTE, zástupca EPH
                                   Program konferencie - 12. 10. 2016          
                                  Časť 2. pokračovanie  Vplyv energetickej únie na trh a zvyšovanie konkurenčnej schopnosti
                                  09.30 – 10.35 h     Blok E        Dekarbonizácia hospodárstva
                                                                   speaker:    B. Němeček (Ernst&Young) hostia: M. Cabala (OKTE), T. J. Hejcman (VSE),
                                                                                       M. Rusko (ZSE), R. Januščák (HBP)
                                  10.35 – 10.55 h     prestávka - občerstvenie
                                  11.00 – 12.10 h     Blok F        Cena energií a konkurencieschopnosť firiem
                                                                   speaker:    prof. P. Baláž (EUBA) hostia: V. Soták (Klub 500), M. Hričovský (DLA),
                                                                                       J. Holeček (ZAP SR)
                                  12.10 – 13.10 h     Blok G        Inovácie ako pilier energetickej únie
                                                                   speaker:    J. Kubinec (SEPS) hostia: Ing. Andrea Farkašová (MH SR), D. Šmigura
                                                                                       (JANOM), P. Badík (SEVA), P. Elenič (ABB), V. Slezák (Siemens),
                                                                                       zástupcovia distribučných spoločností
                                  13.10 – 14.30 h        záver konferencie

____________________________________________________________________________________________________

NA VEĽTRHU ELO SYS 2016 SA PREDSTAVIA ...

____________________________________________________________________________________________________

JABLOTRON Slovakia s.r.o. - Nová dizajnová séria Jablotron 100

Ak chcete ochrániť svoj domov, už sa nemusíte báť veľkých a neraz nevzhľadných zabezpečovacích systémov, ktoré narúšajú atmosféru vášho domova. Nová dizajnová séria Jablotron 100 ponúka najnovší model PIR detektorov. Obdivovať  môžete nové elegantné tvary detektora pri zachovaní všetkých parametrov na ktoré ste zvyknutý. Nové PIR detektory posúvajú hranice bezpečnosti ďalej, pretože  si ich dokonca môžete čiastočne zapustiť aj do steny. A pritom garantujú detekčné pokrytie 90° / 12m. Ochrana vášho domova tak bude skutočne neviditeľná!
www.jablotron.sk
   
____________________________________________________________________________________________________

Wiretech s.r.o.

Firma Wiretech s.r.o. ponúka technológia pre spracovanie káblov, ako je strihanie, odizolovanie, krimpovanie, potlač a všetka manipulácia s vodičmi.
Ďalej Wiretech ponúka technológie pre spájanie vodičov a kontaktov pomocou ultrazvukového a odporového zvárania a selektívneho spájkovania.
Neoddeliteľnou súčasťou sortimentu je aj spracovanie lakovaného drôtu ako je navíjanie na cievky a toroidy a odizolovanie.
 
 
____________________________________________________________________________________________________

Sprecher Automation, spol. s r.o.

Sprecher Automation GmbH je medzinárodná spoločnosť pôsobiaca v Európe: Rakúsko, Nemecko, Poľsko, Holandsko a Slovensko. Ako inovatívny a nezávislý poskytovateľ, Sprecher vyvíja a dodáva rozvádzače a automatizačné riešenia pre energetické spoločnosti, priemysel a infraštruktúry spoločnosti. Na Slovenskom trhu spoločnosť Sprecher Automation, spol. s r.o. pôsobí od roku 2007. Ponúka komplexné riešenia na kľúč. Zabezpečuje všetky činnosti od poradenstva a plánovania cez vývoj a výrobu až po inštaláciu a uvedenie do prevádzky priamo na mieste. K tomu patr? samozrejme i flexibilný a kompetentný servis pre zákazníkov.
   
Produktové rady Sprecher Automation:
SPRECON - Automatizačná platforma pre energetické spoločnosti, priemysel a komunálne služby,
SPREPOWER - Riešenia v oblasti napájania, stavebná inštalácia,
SPRESCAN - Senzor a skener systémy pre drevársky priemysel
www.sprecher-automation.sk
____________________________________________________________________________________________________

Fulgur, spol. s r.o.

Dodáváme LED svítidla vysoké kvality V mnoha desiqnových provedeních.Tato svítidla mají velmi široké uplatnění jak V občanské, tak i komerční sféře. Výhodou je okamžitý start do plného výkonu, dlouhá životnost,úspora elektrické energie, funkčnost ve velkém rozsahu teplot okolního prostředí a velmi vysoký počet spínacích cyklů. Dáváme si záležet, aby naše svítidla nekazila zákazníkům oči. Důležitým parametrem je index věrnosti podání barev, který mají naše LED světla Ra > 80. Takovéto osvětlení dobře vykresluje kontury nasvícených objektů.
     
____________________________________________________________________________________________________

Megger s.r.o.

Spoločnost Megger je výrobca meracej a diagnostickej techniky pre energetiku a priemysel s viac ako 120 ročnou históriou. Od elektrárne až po zásuvku- od ručných prístrojov pre revíznych technikov, cez špecializované systémy na diagnostiku VN-zariadení, až po kompletme vybavené káblové meracie vozidlá- to všetko nájdete v ponuky skupiny Megger.
Do skupiny Megger patrí od roku 2012 aj značka SebaKMT- celosvetový líder v oblasti káblovej lokalizačnej a diagnostickej techniky.

 

 
Na veľtrhu EloSys 2016 predstavíme a vystavíme okrem ostatných noviniek v oblasti meracej a diagnostickej techniky aj najnovšiu generáciu káblových meracích vozidiel Centrix 2.0 s integrovaným systémom na diagnostiku VN-káblov. Jedná sa o 2. generáciu celosvetovo najpredávanejšieho káblového meracieho systému, ktorým je vybavených viac ako 600 meracích vozidiel po celom svete.
Navštívte nás na stánku v pavilóne 5 a príďte sa oboznámiť s najnovšími technológiami a trendami v oblasti meracej a diagnostickej techniky pre energetiku a priemysel.
www.megger.sk, www.sebakmt.sk
____________________________________________________________________________________________________

EKOFLUID, s.r.o.

Spoločnosť EKOFLUID, s.r.o. bola založená v roku 1996. Od tej doby sa etablovala ako popredný poskytovateľ regeneračných služieb pre transformátorové oleje v Európe. Ekofluid s.r.o. je jediným poskytovateľom služieb, ktorý prevádzkuje svoje vlastné zariadenia vyrobené vo svojom výrobnom závode v Leviciach. Prevádzkujeme 5 regeneračných zariadení po celej Európe čo nás radí medzi popredných Európskych prevádzkovateľov. Práve z tohoto dôvodu môžeme zaručiť  že naše zariadenia vždy poskutujú očakávané výsledky či už je to v obnove zostarnutého oleja alebo odstránenie korozívnej síry.
www.ekofluid.com
      
____________________________________________________________________________________________________

Teco a.s.

Firma Teco a.s vyvíjí a vyrábí řídicí systémy pro průmyslovou automatizaci, inteligentní domy a budovy, stroje a technologie a OEM řídicí systémy, volně programovatelné dle normy IEC EN 61131. Naše systémy naleznete v těch nejtěžších podmínkách strojírenského, těžařského, potravinářského či ropného průmyslu. Řídí velká vodní díla v íránské poušti stejně jako třeba nadnárodní výrobu piva. Naše systémy také řídí budovu českého dědictví – hradu Karlštejn, ale i desítky tisíc dalších aplikací od běžných rodinných domů po rozsáhlé komerční či průmyslové objekty nebo železnici a dálnice.
www.tecomat.cz
   

 
____________________________________________________________________________________________________

Radeton SK s.r.o.

Naša spoločnosť plánuje na veľtrhu predstaviť novinku pre slovenský a český trh – P5i – prenosný testovací systém, produkt nemeckej firmy InterEng. Je to multifunkčný jednofázový systém na lokalizáciu porúch pre nízkonapäťové siete, siete pouličného osvetlenia, ale aj testovanie, ako sú VDE.
Prezentovať budeme aj celý rad produktov z našej ponuky ako napríklad: lokátory inžinierskych sietí s novinkou RD8100, prístroje na vyhľadávanie porúch a únikov na sieti, ale aj produkty pre správu a údržbu sietí. Príďte sa presvedčiť o našich kvalitách k nášmu stánku.
Viac informácií nájdete na   www.radeton.sk
     
____________________________________________________________________________________________________

INFOMA

INFOMA - Mediálny partner výstavy ELO SYS 2016 pripravuje šestnásty ročník odbornej ročenky ENERGETIKA  - STROJÁRSTVO 2016. Ročenka poskytuje informácie o spoločnostiach pôsobiacich v oblasti energetiky, elektrotechniky, elektroniky a strojárenstva na Slovensku.
 

INFOMA Vám ponúka priestor v ročenke, ktorá je určená a bezplatne distribuovaná:
•odbornej verejnosti na veľtrhu ELO SYS 2016 v Trenčíne, na Medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Nitre, na Medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Brne a na výstave AMPER v Brne
• spoločnosti z odvetví strojárstva a energetiky
• spoločnosti pôsobiace v automobilovom priemysle
• útvary energetiky výrobných organizácií
• výrobné podniky s počtom zamestnancov 50 a viac
• stavovské organizácie, vedecko – výskumná základňa, školstvo
INFOMA ponúka zviditeľnenie firmy u odbornej verejnosti aj umiestnením informácii o firme na odbornom databázovom portáli, ktorý patrí medzi najlepšie na slovenskom trhu - www.infoma.sk.
www.infoma.sk
   
____________________________________________________________________________________________________

MICROSYS, spol. s r.o.

Na letošním veletrhu Elosys v Trenčíně představí firma MICROSYS, spol. s r.o., novinky ve svém SCADA/HMI systému PROMOTIC.
PROMOTIC disponuje mimo standardních funkcí, běžných pro software typu SCADA, také integrovaným WEB serverem, který umožňuje automaticky zpřístupnit obrazy všem zařízením s webovým prohlížečem (smartphone, tablet, atd.) a to nezávisle na platformě (Android, iOS, atd.).

www.promotic.eu
   

 
____________________________________________________________________________________________________

MEAN WELL - JDC

MEAN WELL je líder na trhu impulzných napájacích zdrojov. Vo svojej ponuke má viac ako 6000 rôznych typov napájacích zdrojov, meničov, striedačov s výkonom 1W až 10kW.
Medzi nosné výrobky patria napájacie zdroje pre LED s krytím IP67, zdroje na DIN lištu, napájacie adaptéry, priemyselné zdroje, modulárne zdroje a iné.
   

 
____________________________________________________________________________________________________

Partex Ariane Slovakia, s.r.o.

Rýchle, presné a prehľadné priemyselné značenie výrobkov, to je úloha pre produkty značky PARTEX. Ponúkame kvalitné a praktické priemyselné značenie výrobkov, elektroinštalácií a komponentov rôzneho druhu. Využiť ho tak môžete pre označenie káblov, vodičov, potrubí i ďalších elektrických komponentov a to v akýchkoľvek podmienkach.  Vďaka svojej variabilite je naviac priemyselné značenie výrobkov vhodné pre výrobné podniky, ale aj pre elektrikárov alebo jednotlivých koncových užívateľov.  Či už priemyselné značenie výrobkov potrebujete vo firme alebo doma, PARTEX vám ponúkne vyššiu efektivitu pri zachovaní najvyššej kvality.
     
____________________________________________________________________________________________________

Priemysel Dnes

Časopis Priemysel Dnes je dvojjazyčný dvojmesačník, v ktorom vám prinášame nielen správy z priemyselných odvetví, ekonomiky a hospodárstva, ale aj zaujímavé reportáže a exkluzívne rozhovory s vrcholovými manažérmi prestížnych slovenských a českých priemyselných spoločností.
Môžete si nás predplatiť na www.priemyseldnes.sk. Je to taktiež miesto, kde sa dozviete najnovšie správy z priemyslu na Slovensku, v Českej republike a vo svete. Môžete sa dočítať o novinkách, investíciách, nových technológiách, inováciách, akvizíciách, fúziách a vrcholovom manažmente slovenských a českých spoločností, ako aj o ekonomike, hospodárstve či financiách.
www.priemyseldnes.sk
     
____________________________________________________________________________________________________

ControlSystem, s. r. o.

ControlSystem, s.r.o. sa od roku 2005 zaoberá dodávkami komponentov a služieb pre oblasť priemyselnej automatizácie. Návštevníkom veľtrhu predstavíme kompletné „cloudové“ riešenia pre vzdialený servis zariadení a prenos údajov. Záujemcovia o priemyselné siete sa zoznámia s bezdrôtovými riešeniami pre PROFIBUS a PROFINET, ako aj s najnovšími diagnostickými prostriedkami, ktoré slúžia nielen na určenie príčiny poruchy zbernice, ale hlavne na predikciu ich výpadkov.
 
 
____________________________________________________________________________________________________

Kovoblesk KPS Opava s.r.o.

 

Společnost Kovoblesk KPS Opava s.r.o. vyrábí a prodává součásti pro hromosvodya uzemnění již 20 let. Nabídka společnosti byla postupně doplněna o nové výrobky, materiály, ostatní doplňky a příslušenství. Základní povrchová úprava výrobků žárovým zinkováním, byla rozšířena o výrobu z materiálu měd, nerez, slitiny hliníku či oddálené hromosvody. Součásti jsou pravidelně certifikovány EZU Praha dle příslušných EN norem a navíc v EVPU a.s. Nová Dubnica pro region SR. V roce 2014 byl započatý proces ověřování systému kvality managementu výroby hromosvodů dle ISO 9001:2008 s dokončením a vydánim certifikátu v roce 2016.

   

____________________________________________________________________________________________________

iLH s.r.o.

Spoločnosť iLH s.r.o. je jedným z popredných dodávateľov technológií pre značenie a identifikáciu s pôsobnosťou v Českej Republike, na Slovensku a v Poľsku. Na trhu pôsobíme od roku 1995 a už od svojho založenia sa úzko špecializujeme na oblasť zariadení pre značenie elektroinštalácií a tlač štítkov. Sme výhradným distribútorom niekoľkých popredných svetových výrobcov popisovačov bužírok a tlačiarní štítkov, ktorí patria k absolútnej špičke vo svojom odbore. Na našom stánku budete mať príležitosť zoznámiť sa s našou kompletnou ponukou popisovačov štítkov, popisovačov bužírok a systému značenie vodičov.
 
 
____________________________________________________________________________________________________

REM-Technik, s.r.o.

Firma REM-technik s.r.o. so sídlom v Brne je špecialista na priemyselnú a domovnú automatizáciu. Na českom a slovenskom trhu pôsobí už 14 rokov. Je výhradným dodávateľom predných nemeckých a japonských značiek so 75 ročnou tradíciou. V ponuke nájdete riadiace systémy, bezpečnostné systémy, spínacie prvky, produkty z oblasti senzoriky, pohonnej či prevodovej techniky.
Na veľtrhu predstaví inovatívne produkty na vysokej technologickej úrovni, v ktorých sa odráža dlhoročná skúsenosť a tradícia dodávateľov.
   
____________________________________________________________________________________________________

Lukacek, s.r.o. / Stitky.sk

Výrobe hliníkových štítkov sa venujeme už viac ako 25 rokov. Za toto obdobie sme sa postupne prepracovali medzi technologickú špičku v tejto oblasti. Štítky vyrábame viacerými technológiami, v jednofarebnom alebo plnofarebnom prevedení, ako aj, rôzne kombinácie hliníka s plastom. Naša mnohoročná skúsenosť je zárukou, že pre Vás nájdeme vhodné riešenie či už sa bude jednať o ovládací panel na zariadenie alebo o jednoduché označenie typovým štítkom. Ak nám poviete aká je Vaša predstava, kde bude umiestnený štítok, tak Vám pripravíme návrh a to všetko od 1 ks. Pre rôzne prototypy alebo malé série vieme vyrobiť z hrubšieho eloxovaného hliníkového plechu skelet, do ktorého podľa Vašej potreby umiestníme úchytky na prichytenie dosiek plošných spojov a pod.
____________________________________________________________________________________________________

HAKEL spol. s r.o.

Firma HAKEL spol. s r.o. vyvíja a vyrába zvodiče bleskových prúdov a prepätia do 1000 V, zvodiče kombinované s odrušovacími filtrami, oddeľovacie výkonové bleskoistky, diagnostické prístroje (testovanie zvodičov, počítadlo bleskových impulzov), sledovače izolačného stavu pre IT-siete, komponenty (neopuzdrené bleskoistky), impulzné generátory pre testovanie zvodičov, dodáva prípojkové skrine osadené zvodičmi, ponúka testovanie na generátoroch, vo vyššie uvedených oblastiach poskytuje technické poradenstvo.
www.hakel.cz
   
____________________________________________________________________________________________________

Automa – časopis pre automatizačnú techniku

Automa je odborný časopis pre automatizačnú techniku, meraciu a regulačnú techniku, komunikačnú techniku a priemyselnú informačné techniku. Vychádza v českom jazyku; v tlačenej podobe a na internete vychádza s mesačnou periódou (s výnimkou letného dvojčísla), informácie na portáli www.automa.cz sú aktualizované priebežne. Čitateľom je k dispozícii aj profil facebookový profil, skupina Automa na LinkedIn a twitterovom účet @Casopis_Automa.
Výtlačky časopisu Automa budú na veľtrhu Elosys k dispozícii v stojanoch vo výstavných halách.
     
____________________________________________________________________________________________________

FCC PUBLIC s.r.o.
 
FCC PUBLIC s. r. o., vydavateľstvo technickej literatúry, bolo založené v roku 1991 s cieľom zachovať tradíciu veľmi úspešných československých odborných časopisov ELEKTROTECHNICKÝ OBZOR (zal. 1910) a ELEKTROTECHNIK (zal. 1946) zlúčením obidvoch titulov do nového časopisu ELEKTRO. 
"Pokračujeme v diele tých, ktorí boli prví!".
FCC PUBLIC teraz vydáva odborné časopisy ELEKTRO a SVETLO a knižné tituly pojednávajúce o témach elektrotechniky, osvetľovania, alternatívnej energetiky, manažmentu a pod., organizuje konferencie a odborné semináre. Vydávané tituly sú informačnou a vzdelávacou platformou pre širokú verejnosť, nezávisle na odbornosti, veku či postavení.
Webové stránky vydavateľstva (www.odbornecasopisy.cz) ponúkajú nielen informácie z prvej ruky, ale aj elektronické verzie tlačených časopisov a tematických špeciálov – prístupných každému, kdekoľvek a akokoľvek. Na Internete zaujímajú vedúcu pozíciu v návštevnosti a hodnotení medzi stránkami podobne zameraných médií. Priestor v odborných časopisoch a na webovej stránke je okrem bežnej náplne k dispozícii aj k prezentáciam firiem a ako voľná tribúna pre odborné diskusie, ako aj k oznamovaní správ odborových spoločenstiev a združení.
     

 

 
 
____________________________________________________________________________________________________

Harting s.r.o.

Harting predstaví konektorovú techniku, prepínače a komponenty RFID pre priemysel, automatizáciu, dopravu, telekomunikácie a zdravotníctvo.
Zásadnými novinkami sú beznástrojové vložky ES Press s možnosťou roznásobenia potenciálu, nové priemyselné konektory do vysokých teplôt až 200 C, pre vysoký počet zopnutí min. 10 000 cyklov, do potravinárskeho a do výbušného (Ex) priestoru, ľahký plastový ECO kryt i pre bežné vložky typu A, konektory Han-Yellock 10/30/60 s bohatou výbavou a silové prúdové senzory až do 2 000 A a transformátory do 7 000 A. Veľa noviniek je v oblasti RJ a M12 konektorov vrátane silových M12 a konektorov do plošných spojov Har Flex a FlexiCon.
     
____________________________________________________________________________________________________A A A