streda, 17. októbra, 00:10
ÚVOD
ZVOLENÁ VÝSTAVA
 
 REGION TOUR EXPO 2016
Aktuality
Všeobecné informácie
Záštita
Nomenklatúra
Sprievodný program
Katalóg vystavovateľov
Záväzná prihláška
Prihláška do katalógu
Katalóg doplnkových služieb
Fotogaléria
REKLAMA
www.pardon.sk
www.beta.sk
www.zask.sk
www.trnava-vuc.sk
www.kamzakrasou.sk


____________________________________________________________________________________________________

Dnes (13.5.) sa začal 5. ročník výstavy REGION TOUR EXPO

Výstava je zameraná na cestovný ruch najmä Slovenska a Českej republiky. Návštevníkom ponúka možnosť urobiť si prieskum ako a kde možno čo najpríjemnejšie stráviť voľný čas a dovolenku. Zároveň im organizátori chcú ukázať koľko krásy je v blízkych regiónoch a ako veľa im môžu ponúknuť.
Záštitu nad výstavou prevzal minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Roman Brecely.

 

Slovensko ako dovolenková destinácia ponúka príležitosti na dobrodružné výlety ale aj pokojnú rodinnú dovolenku. Naše prírodné krásy ako aj kultúrne pamiatky predstaví na výstave domáci Trenčiansky samosprávny kraj, Trnavský samosprávny kraj, Žilinský turistický kraj a s vlastnou expozíciou sa odprezentuje i Mesto Dubnica nad Váhom, Kúpeľné mesto Dudince a Oblastná organizácia cestovného ruchu Horné Považie. Svojich reprezentantov bude mať aj AGENTÚRA PRE ROZVOJ VIDIEKA - HOSTITEĽSKÝ ORGÁN JEDNOTKY NÁRODNEJ SIETE ROZVOJA VIDIEKA SR, z ktorých sa na trenčianskom výstavisku predstaví Miestna akčná skupina (MAS) Dudváh, MAS Kopaničiarsky región, MAS Naše Považie, MAS Strážovské vrchy, MAS Stredný Liptov, MAS Vršatec, Mikroregión Bošáčka, OZ „Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“, OZ Mikroregión Fatry v Turci, OZ RADOŠINKA a OZ Zlatá cesta. Ak by ste chceli stráviť svoju letnú dovolenku pri vode s možnosťou využitia rôznych atrakcií rozhodne navštívte expozíciu Regiónu Senec a jeho Senecké jazerá. Na výstave sa predstavia aj Kúpele Vyšné Ružbachy, ktoré patria k najstarším kúpeľom na Slovensku.
Česká centrála cestovního ruchu CzechTourism v rámci svojej expozície sprostredkuje krásy Moravskoslezkého kraja a zaujímavá bude aj prezentácia Lázní Luhačovice. Centrála cestovného ruchu - Jižní Morava a Východná Morava vám otvorí srdce Moravy - krásy kraja, možnosti spoločenského i kultúrneho vyžitia, kultúrne pamiatky a všetko za čím sa budete radi opäť vracať. Aktívny relax aj v podobe rozsiahlych cyklotrás nájdete práve na Morave. Vďaka dobre vybudovaným cyklotrasám môžete spoznávať krásy Mikulovska. Trošku viac pokoja a liečivosť českých prameňov predstavia Lázně Hodonín, Lázně Lednice a Royal Spa Luhačovice.
Na piatom ročníku výstavy REGION TOUR EXPO nájdete v rámci expozície Trenčianskej regionálnej komory SOPK aj zástupcu Bosny a Hercegoviny – Obchodnú komoru krajov Unsko – Sanskog a zástupcu Srbska Regionálnu obchodnú komoru zo Zaječara.
V rámci sprievodného programu výstavy pripravil Trenčiansky samosprávny kraj konferenciu s názvom Využitie potenciálu kultúrnych pamiatok v oblasti rozvoja regionálneho turizmu. V prvý deň výstavy je pre návštevníkov pripravená aj ochutnávka Slovinskej kuchyne a vystúpenie slovinskej kapely SAME BABE.
____________________________________________________________________________________________________

AGENTÚRA PRE ROZVOJ VIDIEKA - HOSTITEĽSKÝ ORGÁN JEDNOTKY NÁRODNEJ SIETE ROZVOJA VIDIEKA SR

Agentúra pre rozvoja vidieka (ARVI) je príspevkovou organizáciou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorá zhromažďuje, analyzuje a šíri informácie v oblasti rozvoja vidieka, podporuje aktivity trvalo udržateľného, vyváženého sociálno-ekonomického rozvoja vidieckych sídiel a poskytuje poradenstvo vidieckym subjektom k ich činnosti zameranej na rozvoj vidieka.
Pre obdobie implementácie Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020  je Agentúra pre rozvoj vidieka definovaná ako hostiteľský orgán jednotky Národnej siete rozvoja vidieka SR (NSRV SR).
Činnosť NSRV SR je zameraná na štyri špecifické ciele, ktoré sú priebežne implementované prostredníctvom rôznych čiastkových aktivít:
- zber a poskytovanie informácií zahŕňa poradenské a informačné služby pre beneficientov PRV SR 2014 - 2020, databázu zrealizovaných projektov, zber príkladov dobrej praxe;
         
 
- v rámci vzdelávacích a informačných aktivít sú realizované odborné semináre, workshopy, konferencie na aktuálne témy z oblasti rozvoja vidieka (k výzvam PRV SR 2014 - 2020, vidieckemu cestovnému ruchu, zlepšeniu kvality života na vidieku apod.) a NSRV SR slúži ako kontaktný bod v rámci aktivít LEADER/CLLD pre miestne akčné skupiny a ďalších vidieckych partnerov;
- národná a nadnárodná spolupráca predstavuje realizáciu zahraničných tematických odborných exkurzií, študijných ciest, účasť na stretnutiach národných vidieckych sietí a na medzinárodných konferenciách apod.
- propagácia sa zameriava na prezentáciu poslania NSRV SR na poľnohospodárskych výstavách, webovej stránke i v časopise Spravodajca NSRV apod.
Okrem centrálnej jednotky je súčasťou NSRV SR osem regionálnych antén, ktoré pôsobia na území Slovenska, v jednotlivých krajoch.
____________________________________________________________________________________________________

Občianske združenie ZLATÁ CESTA

Územie Občianskeho združenia ZLATÁ CESTA sa nachádza v juhozápadnej časti Banskobystrického kraja v okresoch Banská Štiavnica a Krupina.  OZ Zlatá cesta združuje 32 obcí a v súčasnosti má 81 členov.   Poslaním združenia je zvýšiť kvalitu života v regióne, zlepšiť ekonomické príležitosti a sociálne podmienky vo všetkých oblastiach hospodárskeho, sociálneho, kultúrneho, spoločenského, duchovného a športového života, všetkých ekonomických a sociálnych skupín jeho obyvateľstva.
Územie sa vyznačuje vysokou kvalitou životného prostredia, neznečistenou prírodou a mimoriadnymi prírodnými, geologickými, kultúrno-historickými a technickými hodnotami národného až celosvetového významu. Tieto hodnoty priam predurčujú toto územie na rozvoj vidieckeho cestovného ruchu, ktorý tu už zapustil korene, ale treba ho podporiť k rastu.
Územie sa vyznačuje vysokou kvalitou životného prostredia, neznečistenou prírodou a mimoriadnymi prírodnými, geologickými, kultúrno-historickými a technickými hodnotami národného až celosvetového významu. Tieto hodnoty priam predurčujú toto územie na rozvoj vidieckeho cestovného ruchu, ktorý tu už zapustil korene, ale treba ho podporiť k rastu.
     

V regióne je zavedená regionálna značka „Produkt HONT“, ktorá bola udelená 32 výrobkom, produktom, ktoré sú jedinečné pre daný región, pochádzajú od miestneho výrobcu, využívajú tradičné postupy a miestne zdroje a obsahujú podiel ručnej práce.
____________________________________________________________________________________________________

Miestna akčná skupina Stredný Liptov

Územie MAS Stredný Liptov ohraničuje vodné dielo Liptovská Mara s Gôtovanskou zátokou  – kaprovým rybníkom a Nízke Tatry so Strediskom JASNÁ. V bezprostrednom okolí sa nachádzajú  termálne kúpele a kúpaliská Aqua Vital Park – Kúpele Lúčky, Gino Paradise Bešeňová a Aquapark Tatralandia. Dvanásť obcí tvoriace MAS sú známe zachovávaním baníckych, remeselníckych a folklórnych tradícií (napr.  Remeselnícky jarmok v Partizánskej Ľupči – 24.9.2016, 10. ročník, folklórne slávnosti Liptovské dni matky v Liptovských Sliačoch – 30. - 31.7.2016, 11. ročník). Stredný Liptov je oáza oddychu, zdravia, športu a zábavy uprostred nádhernej liptovskej prírody, srdečne vítajúca návštevníkov (napr. Pavčina Lehota).
 
 
____________________________________________________________________________________________________


Miestna akčná skupina Dudváh

Územie Miestnej akčnej skupiny Dudváh sa nachádza na Podunajskej nížine na území okresu Galanta. Spája 12 obcí, ktoré sú zaujímavé svojimi kultúrnymi pamiatkami a prírodnými krásami. Na svoje si tu prídu vyznávači histórie, nadšenci vodných športov a milovníci kulinárskych špecialít.
         
____________________________________________________________________________________________________


Miestna akčná skupina Vršatec

Miestna akčná skupina Vršatec je tvorená 19 obcami (Bohunice, Borčice, Bolešov, Červený Kameň, Dolná Súča, Dulov, Horná Súča, Horné Srnie, Hrabovka, Kameničany, Krivoklát, Mikušovce, Pruské, Sedmerovec, Skalka nad Váhom, Slavnica, Tuchyňa, Vršatské Podhradie, Zamarovce) a 2 mestami (Ilava, Nemšová).
Je situovaná v blízkosti hraníc s Českou Republikou, nachádza sa v Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty, čo predstavuje veľmi dobrý zdroj vidieckej turistiky, založenej na poznávaní bohatej fauny a flóry tohto európsky významného územia.
   
Územie má vysokú prírodnú a kultúrno-historickú hodnotu, pretože disponuje rôznymi pamiatkami ľudovej architektúry, architektonickými či národno – historickými dielami (kaplnka, jaskyňa a zrúcaniny kláštora z 12. storočia v Skalke nad Váhom, zrúcanina hradu Vršatec, románsky kostolík sv. Jána Krstiteľa v Pominovci). Zachováva bohaté ľudové tradície a zvyky, ako fašiangy s typickou atmosférou, pochovávanie basy, stavanie mája, varenie slivkového lekváru, páranie peria, chodenie betlehemcov a mnohé iné.
Mikroregión MAS Vršatec ponúka veľa možností na výplň voľného času, ako napríklad návšteva múzeí (Bohunice, Nemšová), splavovanie Váhu (Bolešov), absolvovanie vyhliadkových letov (Slavnica), turistický výstup na Vršatské Bradlá, korčuľovanie či bicyklovanie na cyklotrase alebo sa len tak rozhliadnuť na územie z vyhliadkovej veže (Trenčianska Závada).
____________________________________________________________________________________________________

Miestna akčná skupina Strážovské vrchy

Územie Miestnej akčnej skupiny Strážovských vrchov je vyhľadávaným atraktívnym územím, ktoré v sebe spája špecifickú ponuku kúpeľného a taktiež vidieckeho cestovného ruchu. Pre obyvateľov i domácu a zahraničnú klientelu sú k dispozícii kvalitné služby a množstvo príležitostí pre oddych a trávenie voľného času s bohatým kultúrno-spoločenským programom.
MAS SV sa nachádza v lone krásnych Strážovských vrchov a je tvorená obcami Trenčianska Teplá, Trenčianske Teplice, Omšenie, Dolná Poruba, Uhrovec, Žitná – Radiša, Uhrovské Podhradie, Omastiná, Kšinná, Miezgovce, Horné Naštice, Čierna Lehota, Krásna Ves, Slatina nad Bebravou, Slatinka nad Bebravou, Šípkov, Timoradza, Trebichava.
 

 
Obce mikroregiónu sú výnimočné svojou ľudovou architektúrou a krásou prírody, o čom je možné sa presvedčiť na  miestnych cyklotrasách, náučných a turistických chodníkoch. Niektoré z nich Vás privedú až k zrúcanine Uhrovského hradu, na známy vrch Rokoš, k prírodným rezerváciám Omšenská baba, Kňaží stôl, Ľutovský Drieňovec, Smradľavý vrch, Udrina, Žrebíky, k prírodným pamiatkam Stará Bebrava a Jaskyňa Dúpna diera. Vyhľadávané sú tiež svetoznáme kúpele v meste Trenčianske Teplice, nevšedná architektúra prezliekarne bazéna Sina v originálnom maurskom štýle s názvom Hammam a kúpeľný park s rozlohou 18 ha.
Na území MAS SV sa okrem iných narodili v obci Uhrovec aj dvaja významní rodáci – Ľudovít Štúr a Alexander Dubček. Zaujímavosťou je, že obidvaja sa narodili v tom istom dome, ktorý bol v roku 1965 vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku.
____________________________________________________________________________________________________

Dubnica nad Váhom

Dubnica nad Váhom je mesto na Slovensku ležiace v Trenčianskom kraji. Zároveň je najväčším mestom Ilavského okresu a kultúrno-hospodárskym strediskom Ilavskej kotliny.
V meste sa nachádza niekoľko kultúrny pamiatok: Barokový kostol sv. Jakuba (1754), Ranobarokový kaštieľ, Renesančný kaštieľ (1.polovica 17.storočia), Mariánska socha z polovice 18.storočia,  Rokokové súsošie sv. J. Nepomuka zroku 1773,  Stĺp hanby, Secesná vila staviteľa Reima zroku 1903, Park J.B. Magina, GROTTA S VYHLIADKOVOU VEŽOU, Pamätník Alexandra Dubčeka a iné.
Hrad Vršatec, týčiaci sa na vysokom vápencovom brale (805 m), priťahoval už v minulosti návštevníkov a turistov a je prístupný len zo severovýchodnej strany. Od západu, severu i juhu ho chránia vysoké kolmé steny vápencového brala. Úzkym tunelom, 5 m dlhým, sa dostaneme k niekdajšej pozorovacej veži a k trávnatému vrcholku, odkiaľ je nádherný pohľad na malebné Považie.
Hrad Lednica ako orlie hniezdo čupí „prilepený" na strmom rozčesnutom vápencovom brale (565 m). Spolu s Vršatcom patrí medzi najodvážnejšie hradné stavby na Slovensku.
Oblasť Vršatca nevyniká v porovnaní s našimi vysokými horstvami rozsiahlosťou alebo mohutnosťou, a predsa si zasluhuje pozornosť turistickej verejnosti. Z hľadiska turistického a rekreačného najkrajšou a najzaujímavejšou častou pohoria sú Súľovské skaly, okolie Manína, Strážova a Vápča.
   
   
____________________________________________________________________________________________________

Spoznajte krásy Čiech a Moravy na výstave REGION TOUR EXPO 2016

CzechTourism – za kráľovskými zážitkami

V roku 2016 si Česká republika pripomína 700 rokov od narodenia rímskeho cisára a českého kráľa Karola IV. Vďaka agentúre CzechTourism budete môcť prežiť kráľovské zážitky na karlovských miestach! Inšpirácie na výlety nájdete na www.karel700let.cz a tiež na špeciálnej karlovskej mape. Okrem toho si môžu nadšenci tajných kódov vyskúšať originálnu šifrovaciu hru, ktorá ich prevedie po stopách Karola IV. v Prahe.

Viac na www.kralovske-mysterium.cz
 
   
Spoznajte Moravskoslezský kraj…  s chuťou

Či už ste milovníkmi prírody, kultúry, techniky, umenia, gastronómie, športu alebo inej zábavy, náš kraj je rozmanitý a ponúka množstvo príležitostí pre každú cieľovú skupinu i vekovú kategóriu! Navštíviť môžete naše rozprávkové hrady a zámky – Hradec nad Moravicí, Kunín, Sovinec, Hukvaldy alebo unikátne industriálne areály – Dolní Vítkovice v Ostrave či národnú kultúrnu pamiatku Důl Michal v Ostrave-Michálkovicích. Ochutnať môžete typické regionálne pokrmy, ktoré sú zaradené do projektu „Jak šmakuje Moravskoslezsko“.

www.msk.cz, www.severnimorava.travel

   
Kúpele Luhačovice – moravské kúpele so slovenským srdcom…

Kúpele Luhačovice patria k najkrajším miestam v Českej republike. Ich výnimočnosť dotvárajú všadeprítomné zelené priestranstvá a historicky i umelecky cenné stavby, napríklad Jurkovičov dom od slovenského architekta Dušana Jurkoviča. Unikátne minerálne pramene robia z Luhačovíc špičkové liečebné kúpele v celoeurópskom meradle. Chcete zostať zdraví, načerpať novú energiu či spomaliť tempo pracovných dní? Kúpele Luhačovice k tomu priamo vyzývajú.

www.LazneLuhacovice.cz

   
Východná Morava – Zlínsky kraj, to sú zážitky pre každého!

Východná Morava – Zlínsky kraj ponúka poznanie unikátnych pamiatok v spojení s nevídanou pohostinnosťou. Regionálne špeciality z Valašska, vynikajúce víno z vinohradov a pivníc Slovácka – čo inde v Českej republike nenájdete. Sú to tiež neobyčajné príbehy pre deti v unikátnej zoo v Zlíne-Lešnej, na Baťovom kanáli alebo pri hľadaní pokladov v Kroměříži.

www.vychodni-morava.cz
 
 
        
ROYAL SPA – privátny reťazec kúpeľných a wellness hotelov

Na území Českej republiky pôsobí ROYAL SPA už 20 rokov. V súčasnosti ho tvoria už 4 kúpeľné komplexy a 1 wellness hotel v štyroch významných kúpeľných mestách – Luhačovice, Mariánské Lázně, Velké Losiny a Ostrožská Nová Ves. Väčšina hotelov má štvorhviezdičkový štandard a ponúka hosťom komplexné služby pod jednou strechou. Zaisťujú klasickú kúpeľnú liečbu, ale i rôzne druhy relaxačných pobytov.

www.royalspa.cz

   
Hotel Amarilis Praha – zariadený podľa Feng Shui

Hotel Amarilis je jedným z prvých hotelov v ČR zariadených podľa pravidiel Feng Shui. Tento štýlový a bezbariérový hotel je umiestnený v samotnom centre Prahy neďaleko Václavského námestia. Cieľom bolo vytvoriť príjemný harmonický priestor plný pozitívnej energie. Izby zodpovedajú štandardu 4 hviezdičkového hotela. V Healthy Restaurant Amaryla nájdete širokú ponuku pokrmov, ktoré varíme zásadne z čerstvých surovín. Ponúkame tiež jedlá bez lepku, i vegetariánske, bez laktózy a príležitostne i podľa ajurvédskych zásad. Naše feng shui wellness je oázou pokoja a odpočinku...

www.amarilis.com

   
JEROME Incoming s.r.o. – ubytujeme vás v Prahe

Je cestovná agentúra zaoberajúca sa aktívnym cestovným ruchom v Českej republike so špecializáciou na ubytovanie v Prahe s kapacitou 2000 lôžok denne, a tiež v ostatných atraktívnych mestách a lokalitách. V súčasnej dobe patrí k popredným cestovným agentúram v ČR.

www.jeromeincoming.com/cz/
____________________________________________________________________________________________________

CESTOVNÝ INFORMÁTOR

Vydavateľstvo Joma Travel, s.r.o.
je vydavateľ bedekrov CESTOVNÝ INFORMÁTOR Slovenská republika, Česká republika a Maďarská republika, ktorý  informuje domácich aj zahraničných turistov o slovenských, českých a maďarských produktoch cestovného ruchu. Predstaví im prírodné krásy krajiny, kultúrne a historické pamiatky, kúpeľné, termálne ubytovacie, stravovacie, športové a kultúrne zariadenia, lyžiarske strediská aj letné športové areály, súčasťou Cestovného informátora je aj autoatlas pre motoristov a cyklistov.

SLOVAKIA HOTEL CLUB & GOLF
Sieť SHCG si kladie za cieľ nájsť najatraktívnejšie zariadenia v rôznych oblastiach a pokryť tak ucelenou ponukou celú republiku. Každé ubytovacie zariadenie disponuje veľkým množstvom nevyužitej voľnej kapacity. Dajú sa však využiť pre vzájomnú výmenu a tým si získať nových hostí tak zo Slovenska ako aj z Českej republiky, pretože SHCG bude spolupracovať pri výmene s českou partnerskou sieťou. Partneri sa tak vzájomne doporučujú a propagujú. Ubytovacie vouchery najviac slúžia ako platidlo.
 
 
____________________________________________________________________________________________________

Hepex – Slovakia s. r.o.

Cestovná agentúra Hepex – Slovakia Vám prináša možnosti rekreácie na Slovensku a v Maďarsku. Zo Slovenska sú to hlavne ubytovacie zariadenia, kongresové centrá, rôzne turistické zaujímavosti a liečebné kúpele. Agentúra prichádza aj so svojou publikáciou Hotel Guide 2016, ktorá obsahuje ucelené turistické informácie o Slovensku.

V rámci Maďarska Vám predstaví najznámejšie kúpele a termálne kúpaliská, najobľúbenejšie turistické regióny, wellness hotely a ďalšie ubytovania. Nechýba ani množstvo informácií ohľadom možností využitia voľného času. Vyskúšajte liečebné hotely, doprajte si relax, a Vaša dovolenka v Maďarsku sa stane nezabudnuteľnou.
      
 
   
____________________________________________________________________________________________________

Spoznaj región Senec

Región Senec je tradičnou oddychovou destináciou Slovákov a zahraničných návštevníkov. Infraštruktúra slúži tiež rekreácii obyvateľov regiónu – bicyklovanie, inline korčulovanie, kolektívne športy. Do regiónu Senec zatiaľ patria tieto obce a podnikatelia: Senec, Kráľová pri Senci, Kaplna, Ivanka pri Dunaji, Hrubý Šúr, Veľký Biel, Hrubá Borša, Bernolákovo, Hotel Senec, Hotel Sun, Aquapark Senec, Hotel Dolphin, Holiday Village a samozrejme Správa cestovného ruchu Senec, s.r.o.
 

 
____________________________________________________________________________________________________

Trnavský samosprávny kraj

Trnavský kraj je bohatý na potenciál kultúrneho, historického a prírodného dedičstva, a  ponúka veľa možností a zážitkov tým, ktorí sa rozhodnú navštíviť práve túto časť Slovenska. Svojou geografickou polohou sa orientuje v podstatnej miere na letný turizmus, poznávaciu turistiku a liečebno-relaxačné pobyty.  Rekreačné strediská sú situované v celom regióne s najväčšou koncentráciou v južných okresoch kraja. Horský turizmus prevláda v pohorí Malých Karpát a Považského Inovca. Krása pôvodných lužných lesov a vodných ramien  poskytuje nenahraditeľný relax a oddych v prírode.  Jednou z dôležitých foriem cestovného ruchu  je rozvinutá cykloturistika, ktorá v rámci nášho regiónu je napojená i na medzinárodné cyklotrasy do Rakúska a Českej republiky. Tieto prednosti robia trnavský kraj  atraktívnou destináciou cestovného ruchu v strede Európy.
Krajským mestom je starobylá Trnava, ktorú od nepamäti nazývajú  „Slovenský Rím“, alebo „Malý Rím". Je prvým slobodným kráľovským mestom na území Slovenska. Tieto výsady jej v roku 1238 udelil uhorský kráľ Belo IV. Hospodársky rozmach a stavebný rozvoj zaznamenala koncom 13. storočia, kedy mesto vybudovalo mimoriadne rozsiahle opevnenie, ktoré v súčasnosti patrí medzi najstaršie a svojimi rozmermi, zachovalosťou a použitým materiálom medzi unikátne stavebné diela v stredoeurópskom regióne.
Príďte a presvedčte sa!
 ____________________________________________________________________________________________________

Trenčiansky samosprávny kraj

Trenčiansky samosprávny kraj sa rozprestiera v severozápadnej oblasti Slovenska, z geografického hľadiska patrí do oblasti západných Karpát. V západnej časti hraničí s Českou republikou a susedí so Žilinským, Banskobystrickým, Nitrianskym a Trnavským samosprávnym krajom. Rieka Váh, najdlhšia slovenská rieka, je prirodzenou vodnou tepnou Považia. Dominantou kraja sú strážne hrady popri rieke Váh, ktoré chránili západnú hranicu Uhorska. Medzi ne patrí Trenčiansky hrad, ktorý bol sídlom Matúša Čáka Trenčianskeho nazývaného aj „Pán Váhu a Tatier“, ďalej hrad Beckov, hrad Tematín a Čachtický hrad, ktorý sa do povedomia verejnosti dostal aj vďaka niekdajšej majiteľke - grófke Alžbete Báthory.
Okrem hradov a zámkov návštevníkov do kraja priťahuje jedinečné kultúrne dedičstvo v podobe kaštieľov, sakrálnych pamiatok a zachovaných celkov meštianskej a ľudovej architektúry. Kraj ponúka ideálne možnosti na aktívne trávenie voľného času a vykonávanie rôznych druhov športov, či už outdoorových alebo indoorových. Nachádza sa tu množstvo cyklistických a turistických trás, lyžiarskych stredísk, vodných nádrží na vykonávanie vodných športov, jazdeckých centier a golfových ihrísk.
K bohatstvu kraja patria aj pramene minerálnych a termálnych vôd. Domáci aj zahraniční návštevníci sa môžu zrelaxovať v liečebných kúpeľoch v Bojniciach, Nimnici alebo v Trenčianskych Tepliciach. Kraj je miestom konania rôznych kultúrnych, spoločenských a športových podujatí počas celého roka, ako napr. Medzinárodný folklórny festival v Myjave, multižánrový festival Bažant Pohoda v Trenčíne, či Open Jazz Fest v Novom Meste nad Váhom.
Objavte Trenčiansky samosprávny kraj a „ochutnajte“ všetko, čo región ponúka!
 ____________________________________________________________________________________________________

Kúpele Vyšné Ružbachy

Kúpele Vyšné Ružbachy patria k najstarším kúpeľom na Slovensku a liečebné procedúry vykonávame v tradičnej metóde so špecialistami. Kúpele sú zamerané hlavne na srdcovo-cievne ochorenia, duševné ochorenia a choroby pohybové aparátu. Kúpele patria k širokospektrálnym, ktoré liečia 9 liečebných indikácii z možných 11 a ponúkajú wellness pobyty, liečebné pobyt, rodinné pobyty, biznis pobyty, seniorské pobyty a špeciálne pobyty pre učiteľov a členov jednoty dôchodcov (dotované pobyt aj zvýhodnené).
Vstupnou bránou do kúpeľnej oázy zdravia a jedinečného odpočinku je GRAND HOTEL STRAND ****. Bohatá história, výborná lokalizácia v blízkosti kúpeľných parkov, unikátna španielska architektúra z 19.stor. zaraďuje GRAND HOTEL STRAND **** medzi dominantu Kúpeľov Vyšné Ružbachy a právom sa zaraďuje medzi TOP hotely na Slovensku.
Atrakciou kúpeľov je unikátne, malé prírodné travertínové jazierko Kráter.
 
   

 
  
____________________________________________________________________________________________________

KOCR Žilinský turistický kraj
____________________________________________________________________________________________________

Občianske združenie Radošinka
____________________________________________________________________________________________________

Mikroregión Bošáčka
____________________________________________________________________________________________________

Občianske združenie Mikroregión Fatry v Turci
____________________________________________________________________________________________________

Miestna akčná skupina Kopaničiarsky región
____________________________________________________________________________________________________

Miestna akčná skupina Naše Považie
____________________________________________________________________________________________________

Občianske združenie "Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina"
____________________________________________________________________________________________________

Oblastná organizácia cestovného ruchu Horné Považie
____________________________________________________________________________________________________

Kúpeľné mesto Dudince
____________________________________________________________________________________________________

Trenčianska regionálna komora SOPK
____________________________________________________________________________________________________

Privredna Komora Unsko-Sanskog Kantona, Bihač
____________________________________________________________________________________________________

Regionalna privredna komora Zaječar, Zaječar
____________________________________________________________________________________________________

JEDNOTA DÔCHODCOV NA SLOVENSKU
____________________________________________________________________________________________________

OPTIK - Ľuboš Ďurfina
____________________________________________________________________________________________________

Adriana Hanková - Paverpol obrazy
____________________________________________________________________________________________________

LENS CENTRUM
____________________________________________________________________________________________________

A A A