piatok, 25. mája, 14:05
ÚVOD
ZVOLENÁ VÝSTAVA
 
 STREDOŠKOLÁK 2015
Aktuality
Všeobecné informácie
Sprievodný program
Výsledky súťaží
Zoznam vystavovateľov
Katalóg vystavovateľov
Organizačné pokyny pre vystavovateľov
Fotogaléria


Aktuálne vzdelávacie možnosti ponúkla výstava STREDOŠKOLÁK


Výstava Stredoškolák už dlhé roky spája kľúčových hráčov na poli vzdelávania a trhu práce. Stovkám žiakov základných škôl 17. ročník výstavy STREDOŠKOLÁK – HRDINA REMESLA predstavil 12. novembra 2015 portfólio až viac ako tridsiatky stredných škôl z kraja. 

„Účelom výstavy je spropagovať všetky učebné a študijné odbory na stredných školách a predovšetkým náborovať žiakov základných škôl na remeslá a technické odbory, ktoré sú potrebné pre priemyselné odvetvia v Trenčianskom kraji,“ informovala počas slávnostného otvorenia výstavy vedúca odboru školstva a kultúry Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Daniela Hilčíková a dodala, že prezentovať svoju ponuku na výstavisko prišlo až 33 stredných škôl. „Záujem zo strany vystavovateľov každým rokom stúpa a podčiarkuje význam tohto prezentačného podujatia. Podtitulom výstavy sa stal projekt Hrdina remesla, ktorý sa prostredníctvom svojich hrdinov snaží remeslu navrátiť jeho zašlú slávu. Pretože staré dobré príslovie "Remeslo má zlaté dno" platí dodnes. Dobrý remeselník sa uživí svojimi rukami a nemusí sa strachovať o svoju budúcnosť. To sa snaží dnešným deťom cez komiksy vyrozprávať projekt Hrdina remesla,“ v stručnosti predstavil ojedinelý projekt TSK vicežupan Jozef Trstenský.

Otvorenie výstavy účasťou podporil aj generálny riaditeľ výstaviska Expo Center, a. s., Pavol Hozlá, riaditeľ Úradu TSK Juraj Gerlici, riaditeľka ÚPSVaR Trenčín Zdenka Tvrdá, riaditeľka odboru služieb zamestnanosti Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave Katarína Dubovanová, rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Jozef Habánik, riaditeľ Trenčianskej regionálnej komory SOPK Ján Václav, riaditeľka Krajského centra voľného času (KCVČ) Renáta Bieliková a ďalší zástupcovia samospráv, stredného a základného školstva.

Tohtoročná výstava sa niesla v duchu myšlienky novodobých hrdinov remesla. Okrem budúcich stredoškolákov, ktorí v tomto období rozhodujú o svojej budúcnosti, tak prilákala aj komixové postavičky Masona, Agru, Chemu, Safera aj Elegína. Tých v skutočnom prevedení v podaní žiakov stredných škôl počas štvrtkového slávnostného otvorenia výstavy symbolicky zlatými dukátmi pokrstil trenčiansky vicežupan Jozef Trstenský. Urobil tak za prítomnosti vedúcej odboru školstva a kultúry Úradu TSK Daniely Hilčíkovej.

Súčasťou slávnostného otvorenia výstavy bolo tiež odovzdanie ocenení za najlepší exponát výstavy 4 vystavovateľom spomedzi škôl a ocenenie víťaza súťaže o najlepšie logo výstavy. To si odniesol Slávko Kulík zo SOŠ Stará Turá. Sklenená trofej v tvare kvapky za najlepší exponát pribudla na konto SPŠ Dubnica nad Váhom za CNC frézku, SOŠ sklárskej Lednické Rovne za exponát Včera a dnes – maľované objekty, SOŠ OaS Púchov za 3D medovníkovú kompozíciu Jeseň a tiež SPŠ na Bzinskej ulici v Novom Meste nad Váhom za exponát TiTaBot. O víťazoch rozhodla nezávislá päťčlenná komisia, ktorá vyberala spomedzi 17 prihlásených vystavovateľov.

V oficiálnom otvorení výstavy našlo svoje miesto aj vyhodnotenie súťaže KCVČ o pohár predsedu TSK, ktorý sa udeľuje na základe výsledkov Záverečnej správy, ktorú pre odbor školstva a kultúry Úradu TSK každý rok vypracováva KCVČ. Ocenených bolo celkovo 6 stredných odborných škôl a šesť gymnázií v dvoch kategóriách; a to vedomostné a športové súťaže.
 

Veľtrh pracovných príležitostí a vzdelávania so sebou priniesol paletu sprievodných aktivít. Prvý deň výstavy v dopoludňajších hodinách patril regionálnej konferencii na tému stredného odborného školstva a duálneho vzdelávania, ktorá sa konala pod hlavičkou Trenčianskej regionálnej komory SOPK. Konferencia prebehla v dvoch blokoch – prvý bol venovaný stretnutiu SOŠ a firiem, druhý firmám a univerzitám s dôrazom na študentov. Návštevníkom výstavy zážitok spestrili tiež kultúrne vystúpenia žiakov stredných škôl, ktoré ako spoluorganizátor výstavy zorganizovalo KCVČ. Mladých majstrov potešila súťaž zručnosti, ktorá sa uskutočnila pod hlavičkou SOŠ stavebná Emila Belluša Trenčín. Všetkým zúčastneným priamo v areáli výstaviska ponúkla možnosť zúčastniť sa súťaže zručnosti v odbore murár, ukážky geodetických prác a Geocachingu.

Tradičným „súbežníkom“ výstavy je prezentačná akcia JOB FORUM, ktorá vytvára priestor pre vzájomnú interakciu stredoškolákov, uchádzačov o zamestnanie, kariérnych poradcov a regionálnych i celoštátnych zamestnávateľov. Workshop JOB FORUM počas svojho 7. ročníka zastrešil prezentáciu viac ako 20 vystavovateľov z celého Slovenska. „ÚPSVaR si pripravil veľký počet rôznych aktivít, medzi inými aj informácie o poskytovaní príspevkov pre uchádzačov o zamestnanie, o európskych službách zamestnanosti, o absolventskej praxi, o možnostiach podnikania a ďalších odborných témach,“ informovala riaditeľka Zdenka Tvrdá. Záštitu nad veľtrhom JOB FORUM prevzal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter.

Druhý deň výstavy (13. 11. 2015) odovzdá trenčiansky župan Jaroslav Baška Cenu predsedu TSK, ktorú si podľa poroty zaslúžil výrobok z dreva s názvom Včelín, ktorého autorom je Erik Garabík zo SOŠ Považská Bystrica.


 

 


  Print
ELO SYS 2018

23
ELO SYS 2018

24
ELO SYS 2018

25
262728293031GLUTEN FREE EXPO SLOVAKIA 2018

1
GLUTEN FREE EXPO SLOVAKIA 2018

2
345678910
Kalendár výstav   23. mája - 10. júna

A A A