streda, 27. marca, 01:03
ÚVOD
ZVOLENÁ VÝSTAVA
 
 
Aktuality
Burza minerálov
Všeobecné informácie
Katalóg vystavovateľov
Sprievodný program
Zoznam vystavovateľov
Informácie pre vystavovateľov
Prihláška
Prihláška do katalógu
Nomenklatúra
Fotogaléria
REKLAMA
www.minzp.sk
www.sav.sk
www.mssam.sk
www.kamenarstvo.sk
www.barborano.sk
www.pohrebnictvo.sk
www.muzeumbs.sk
www.paleoklub.sk
www.infoglobe.sk
www.mineralybratislava.sk
www.milishop.eu
www.enviroportal.sk

1.1. - 1.1.1
 

ZÁKLADNÉ ÚDAJE

Termín konania výstavy: 06. - 08. 03. 2014
  06. 03. - 07. 03. 2014 /štvrtok, piatok/    9.00 - 17.00 h
08. 03. 2014                 /sobota/                9.30 - 14.30 h
   
Termín konania burzy: 08.03.2014 /sobota/                                  9.30 - 14.30 h
  2. ročník Burzy minerálov, fosílií a drahých kameňov
   
Miesto konania: areál výstaviska EXPO CENTER a.s., Trenčín
   
Organizátor: EXPO CENTER a.s
  Pod Sokolicami 43, Trenčín
tel.: +421-32-7704 334
mobil: +421 948 10 44 84
fax: +421-32-7704 324
e-mail: sulova@expocenter.sk
   
Manažér výstavy:                               
Ing. Dominika Sulová
   
Záštita: Ministerstvo životného prostredia SR
  prof. RNDr. Jaromír Pastorek, DrSc. - predseda Slovenskej akadémie vied
   
Odborná garancia: RNDr.  Vlasta Jánová - generálna riaditeľka sekcie geológie a prírodných zdrojov  Ministerstva životného prostredia SR
   
Odborní garanti: Slovenská akadémia vied zastúpená RNDr. Igorom Broskom, DrSc. - riaditeľ
  Geologického ústavu SAV
Stanislav Čižmárik - prezident Slovenského živnostenského zväzu
Cech kamenárov Slovenska
   
Mediálni partneri: časopis Minerální suroviny
  časopis Kámen
časopis Slovenské pohrebníctvo
Magazín stavebné stroje a mechanizácia
www.kamenarstvo.sk
www.spsks.cz
www.tezebni-unie.cz
www.pohrebnictvo.sk
www.mssam.sk
www.kamenici.cz
www.akademie-svetla.cz
www.mssam.sk
www.velkoobchod.svetkamenov.sk
www.koralky-darceky.eu
www.paleoklub.sk
www.muzeumbs.sk
www.infoglobe.sk
www.millishop.eu
www.mineralybratislava.sk
www.enviroportal.sk
   
Vstupné:  
Dospelí 2,- €
študenti,dôchodcovia, ZŤP, ZŤP-S 1,- €
Deti do 6 rokov v sprievode dospelého     zdarma
Parkovné:  
Osobné auto 4,- €
Autobus 12,- €
   
Vstupenky si môžete zakúpiť aj cez  
   
A A A