Monday, 17. January, 17:01
HOME
CHOOSED EXHIBITION
 
 AQUA - the exhibition has been cancelled

AQUA - the exhibition has been cancelled

23. medzinárodná špecializovaná výstava vodného hospodárstva, hydroenergetiky, ochrany životného prostredia, odpadového hospodárstva a rozvoja miest a obcí

26.10. - 28.10.2021
 

A A A