Saturday, 16. January, 13:01
HOME
CHOOSED EXHIBITION
 
 DREVODOMY + PASÍV, STRECHY A IZOLÁCIE
General information
Nomenclature
Application form
Actuality
Map of the area during the Fair
Important terms
Záverečná správa z roku 2020
Navigation
ADVERTISEMENTS
cechstrecharov.sk
www.tsus.sk/
www.sksi.sk/
www.istavebnictvo.sk/
www.siea.sk/
www.drevmag.com/
www.biano.sk/

DREVODOMY + PASÍV, STRECHY A IZOLÁCIE

Stavebný veľtrh

21.1. - 23.1.2021
 

 DÔLEŽITÉ TERMÍNY:

30. 11. 2020

Uzávierka záväzných prihlášok na veľtrh / Deadline for application forms10. 12. 2020

Uzávierka prihlášok do oficiálneho katalógu veľtrhu / Deadline for entrance to official catalogue of the fair                                                                                                     10. 12. 2020


Potvrdenie pridelenej výstavnej plochy / Confirmation of the allocation for exhibitors         


                                                                                                    

XI. – XII. 2020

Pracovné porady s vystavovateľmi, ktorých expozície realizuje Expo / 
Working meetings with exhibitors whose exposure realized Expo Center28. 12. 2020

Zaslanie objednávok na práce a služby  (objednávkový katalóg Expo Center) / Deadline for sending order forms for requested services                                                                                      5. 1. 2021

Záverečný termín na predloženie projektov expozícií, ktoré nerealizuje Expo Center / Deadline                              for projects submission                                                                                                            17.–19. 1. 2021

Montážne práce na pridelených plochách od 7.00 do 20.00 h. V mimoriadnych prípadoch a s písomným súhlasom organizátora veľtrhu montáž povolená skôr / Assembly works at assigned area 7.00 a.m. – 8.00 p.m. In exceptional circumstances and with written consent of the organizer is the assembly allowed earlier20. 1. 2021

Ukončenie montážnych prác  o 21.00 h / Assembly works completion by 9.00 p.m.23. 1. 2021

Začiatok demontáže expozícií  16.00 – 22.00 / Dismantling period from 4.00 p.m. – 10.00 p.m.24.–25. 1. 2021

Demontáž expozícií a odvoz exponátov 7.00 – 18.00 h / Exhibits transport and dismantling period 7.00 a.m. – 6.00 p.m.


  Print
14151617181920DREVODOMY + PASÍV, STRECHY A IZOLÁCIE

21
DREVODOMY + PASÍV, STRECHY A IZOLÁCIE

22
DREVODOMY + PASÍV, STRECHY A IZOLÁCIE

23
24252627282930311
Calendar of exhibitions   14. January - 01. February

A A A