streda, 27. marca, 01:03
ÚVOD
ZVOLENÁ VÝSTAVA
 
 BEAUTY FORUM TRENČÍN
Všeobecné informácie
Aktuality
Nomenklatúra
Záväzná prihláška
Prihláška do katalógu
Prihlášky na súťaže
Newsletter
Vystavovatelia sa predstavujú
Zoznam vystavovateľov
Podologické semináre
Sprievodný program
Sponzori súťaží
Vlasy Vizáž CUP 2019

BEAUTY FORUM TRENČÍN

27. ročník medzinárodného kozmetického veľtrhu

28.3. - 29.3.2019
 


Vlasy Vizáž CUP 2019 -  nový termín uzávierky 14. februára 2019!

Vlasy Vizáž CUP 2019, je 5.ročník súťaže, ktorú organizuje: Web stránka
pre kaderníkov a stylistov www.vlasyvizaz.sk a EXPO CENTER, a. s., Trenčín
mediálny partner: Hair&Beauty, Les-nouvelles esthetiques slovenské
vydanie.  http://www.expocenter.sk/ExhibitionAction.aspx?ExhibitionID=515&ItemID=74

Súťažiaci: Súťaž je určená pre slovenských a zahraničných kaderníkov či
tímy. Súťažiť môže jednotlivec, alebo maximálne 3-členný tím (kaderník,
vizážista, stylista), pričom hlavnou osobou tímu musí byť vždy kaderník.
Súťaž je rozdelená do dvoch kategórií: študenti a dospelý.

Základnou podmienkou pre hodnotenie premien je inšpiratívna a kreatívna
práca vychádzajúca z trendov roku 2018. Zaslané fotografie predstavia
porote vzhľad modelky PRED úpravou a jej premenu, pri čom množstvo bodov
získavajú súťažiaci za výber modelky, aplikovanie premeny až po vytvorenie
nového typu ženy.

 Priebeh súťaže: Súťaž sa koná v dvoch kolách – výberové a finále.
Výberové kolo: Výberové kolo sa bude konať na základe fotografickej
dokumentácie premeny. Výber modelky rovnako ako výber odevov je iba vo
výberovom kole ponechaný na súťažiacom. Premenu predstavujú vždy 2 dvojice
fotografií:

 1. portrét pred a po,

 2. celá postava pred a po.
Celkom ide o 4 fotografie vo formáte min. 13 x 18 cm, urobené jedným
fotografom tesne pred premenou a okamžite po nej. Odporúčame dbať na
kvalitu fotografií. Fotografie si zabezpečujú súťažiaci na vlastné
náklady.
 Uzávierka výberového kola (prihlášky vrátane fotografií a CD) je
14.2.2019. (Platné sú iba prihlášky, ktoré do 14.2.2019 budú fyzicky
doručené – teda vrátane 4 fotografií a CD – na nižšie uvedenú adresu a
uhradený štartovací poplatok 20 € na SK63 0900 0000 0051 2958 5655, heslo
VVC 2019.)

Oznámenie o postupe do finále dostane postupujúci súťažiaci najneskôr do
25.2.2019. Ak do tohto dňa nebudete kontaktovaní, nepostúpili ste. Finále,
do ktorého postupuje celkom 10 tímov (5 študentských a 5 dospelých), sa
uskutoční 28. marca 2019 počas veľtrhu BEAUTY FORUM SLOVAKIA v Trenčíne.
Na finále sa musí dostaviť celý tím.

Hodnotenie súťaže: Všetky kolá hodnotí a o postupe do ďalších kôl
rozhoduje: 1. odborná porota z radov profesionálov (kaderník, vizážista,
stylista, módny návrhár, fotograf) vždy v rovnakom zložení, 2. mediálna
porota (finále), 3. laická porota (finále)

Cena: Hlavná cena: 1. miesto: pohár / diplom 2. miesto: diplom 3. miesto:
diplom a vecné ceny od sponzorov
Špeciálna cena za farbu: spoločnosti SIROWA, distribútor značky Wella
Profesionals
Špeciálna cena za styling: od DAVINES
Špeciálna cena za strih: od JOICO
Cena divákov:
O víťazovi Ceny divákov rozhoduje verejnosť prostredníctvom hlasovania,
ktoré sa bude konať od 24.marca.2019 na stránke www.vlasyvizaz.sk až do
samotného finále súťaže v Trenčíne. Cena divákov bude vyhlásená v piatok
hneď po finále. Cenu venuje Hotel GRAND, Trenčín.
Prihlášky a informácie: Eva Švoňavová, Révova 6, 900 31 Stupava, e-mail:
svonanova@vlasyvizaz.sk Prihláška je neplatná bez priloženej a podpísanej
fotodokumentácie, CD obsahujúceho dané fotografie a úhradu štartovného.
Podaním prihlášky a zaslaním fotodokumentácie udeľujem/udeľujeme
usporiadateľovi súhlas na používanie všetkých materiálov osobnej povahy
(portréty, obrazové snímky, obrazové a zvukové záznamy) na súťažiach
súvisiacich s akciou a súhlas na ich ďalšie zverejňovanie a to vrátane
komerčného využitia. Vyplnené prihlášky s priloženou fotodokumentáciou a
CD zasielajte najneskôr do 14.2.2019 výhradne poštou na adresu: Eva
Švoňavová, Révova 6, 900 31 Stupava (platia iba prihlášky, ktoré budú
fyzicky doručené do 14.2.2019.

A A A