nedeľa, 24. marca, 23:03
ÚVOD
ZVOLENÁ VÝSTAVA
 
 STREDOEURÓPSKA VÝSTAVA POŠTOVÝCH HOLUBOV
Všeobecné informácie
Sprievodný program
Aktuality

STREDOEURÓPSKA VÝSTAVA POŠTOVÝCH HOLUBOV

6. ročník výstavy

25.1. - 27.1.2018
 

Dovoľujeme si Vás pozvať na VI. ročník STREDOEURÓPSKEJ VÝSTAVY POŠTOVÝCH HOLUBOV, ktorá sa bude konať v dňoch 26.-27. januára 2018 (piatok a sobota) v priestoroch EXPO Center Trenčín. Táto výstava je spojená aj so slovenskou Celoštátnou výstavou poštových holubov.

Medzinárodná federácia chovateľov poštových holubov v nepárnom roku organizuje tzv. olympiádu poštových holubov, v  roku párnom je to stredoeurópska výstava poštových holubov.

Poštové holuby, v minulosti využívané na prenos správ, zachránili počas vojen mnoho ľudských životov a tým, že doručili správy včas rozhodli o výsledku mnohých bojov a vojen. Spravodajská agentúra Reuters si v minulosti založila svoju slávu a prestíž práve na rýchlych informáciách, anglická rodina Rotschild zbohatla pri nákupe akcií na burze práve vďaka tomu, že ich holuby doručili správy o výsledku vojny pri Waterloo ešte predtým ako sa ich dozvedela samotná vláda či konkurencia.

Dnes už holuby správy nedoručujú, ale ich obdivuhodná schopnosť vracať sa domov sa transformovala na športové odvetvie. V letných mesiacoch nebo križujú tisícky operených športovcoch vracajúcich sa z víkendových pretekov za hlasom svojho srdca – domov! Nadšenci – chovatelia poštových holubov -  obdivujú ich športové výkony a fyzickú kondíciu. Holub vypustený ráno, napríklad v Brusseli, zvládne pri ideálnych podmienkach prekonať vzdialenosť na Slovensko – cca 1000 kilometrov - za 12 hodín.

Na VI. Stredoeurópskej výstave poštových holubov sa stretávajú chovatelia z 10 krajín Európy – Českej republiky, Maďarska, Poľska, Rumunska, Bulharska, Srbska, Bosny a Hercogoviny, Chorvátsko , Ukrajiny a Slovenska, zdieľajúci rovnakú vášen – vášeň pre preteky poštových holubov.

Na VI. Stredoeurópskej výstave poštových holubov bude vystavených približne 1100 poštových holubov zo všetkých spomenutých krajín, v kategóriách športových i kategóriách štandard.

Výstava je pre verejnosť otvorená v piatok a sobotu od 8:00 do 17:00. Súčasťou výstavy je aj predaj chovateľských potrieb, minerálov a doplnkov pre špičkový zdravotný stav holubov.

 

Výstava sa bude konať v pavilónoch P1, P1-poschodie, P5, P6 a P7 .

 

Tešíme sa na stretnutie s Vami na výstavisku Expo Center,  a.s. Trenčín!

Veríme, že výstava bude pre všetkých chovateľov i laickú verejnosť hodnotným zážitkom.
 

A A A