streda, 27. marca, 01:03
ÚVOD
ZVOLENÁ VÝSTAVA
 
 AKVATERA TRENČÍN 2018
Aktuality
Všeobecné informácie

AKVATERA TRENČÍN 2018

Medzinárodná výstava zvierat

22.4. - 22.4.2018
 

ZÁKLADNÉ ÚDAJE


Termín konania: 
22. 4. 2018
  9.00 - 14.00 h
   
Miesto konania: areál výstaviska Expo Center Trenčín
   
Organizátor: Združenie priateľov herpetofauny
   
Bližšie informácie:


e-mail: akvateratrencin@gmail.com
mobil: +421 903 950 572
www.akvatera.sk
Vstupné:  
Dospelí    2,- €
Študenti, dôchodcovia nad 60 rokov 1,- €
Držitelia ZŤP 1,- €
Deti do 6 rokov v sprievode dospelého zdarma

A A A