pondelok, 24. septembra, 03:09
ÚVOD
ZVOLENÁ VÝSTAVA
 
 VČELÁR 2018
Všeobecné informácie
Nomenklatúra
Záväzná prihláška
Katalóg doplnkových služieb
Sprievodný program
Zoznam vystavovateľov

VČELÁR 2018

22. ročník výstavy včelárskych potrieb a včelích produktov

11.4. - 15.4.2018
 

Program  výstavy  Včelár  -  22.  ročník   11.- 15. 4.  2018.


11. 4. 2018 /streda/ pav. 7.

09,00 - 18,00  hod.   Ochutnávka  medu -  ZO  SZV  Púchov

09,00 - 18,00  hod.   Prezentácia  úľových  zostáv
12:00 – 13.30 hod.   Prednáška:  Chov  včelích  matiek, inseminácia  a šľachtenie včiel, Milan Janco
                          

16:00 – 17.30 hod.   Prednáška: Včelie  produkty  vo  výžive a prevencii chorôb človeka – apiterapia                 Milan  Janco
 

12. 4. 2018 /štvrtok/ pav. 7.

09,00 - 18,00  hod.    Ochutnávka  medu  -  ZO  SZV  Nové  Mesto nad Váhom
09,00 - 18,00  hod.    Prezentácia  úľových  zostáv
14:30 – 16.00   hod.  Prednáška -  Včelie  produkty  T. Valovič
                                
16:30 – 18.00   hod.  Prednáška  - Včelie  produkty  T. Valovič


13. 4. 2018 /piatok/ pav. 7.

09,00 - 18,00  hod.   Ochutnávka  medu   ZO  SZV  Trenčín
09,00 - 18,00  hod.   Prezentácia  úľových  zostáv
9.00 – 10.30 hod.      Prednáška  - Význam  včely  medonosnej pre  prírodu a človeka
                                                             – Ing. Peter Balák   
                                                             
10.30 – 12.00   hod.   Prednáška -  Včelie produkty ich spracovanie a senzorické hodnotenie -        
                                                              PhDr. Ján Repka.

14. 4. 2018 /sobota/

09,00 - 16,00  hod.   Ochutnávka  medu   ZO  SZV  Partizánske
09,00 - 16,00  hod.   Prezentácia  úľových  zostáv, pav. 7.

Odborný  včelársky  seminár, pav. 3. :

09,30 - 10,00 hod.     Zahájenie  seminára  a ocenenie  zaslúžilých  včelárov

10,00 - 10,30  hod.    Ing. Ľudovít  Gál   
                                 -    Súčasná  situácia  vo  včelárstve v SR

10,30 - 12,30  hod.   -  Prednáška:  Nové  smery  vo  včelárstve

 
12,30 - 13,30  hod.  -   Prednáška:  Všeobecné včelárstvo


13,30 - 15,00  hod.  -   Prednáška:  Technológia  včelárenia
15. 4. 2018 /nedeľa/

09,00 - 16,00  hod.   Ochutnávka  medu   ZO  SZV  Prievidza, pav. 7.
09,00 - 16,00  hod.   Prezentácia  úľových  zostáv, pav. 7.

Odborný  včelársky  seminár, pav. 3. :


10,00 - 11,30  hod.   -  Prednáška:  Chov včelích  matiek, inseminácia a šľachtenie vč.

                                 
12,00 - 13,30  hod.   -  Prednáška  Všeobecné  včelárstvo


A A A