streda, 17. októbra, 10:10
ÚVOD
ZVOLENÁ VÝSTAVA
 
 
Všeobecné informácie

1.1. - 1.1.1
 ZÁKLADNÉ ÚDAJE


Termín konania: 12. - 13. 5. 2017             
   
Miesto konania: areál výstaviska Expo Center Trenčín
   
Organizátor: Občianske združenie: Tradičné ľudové umelecké remeslá
  Strečanského 602, 920 41 Leopoldov
  www.ludoveremesla.org
   
   A A A