utorok, 17. októbra, 18:10
ÚVOD
ZVOLENÁ VÝSTAVA
 
 STREDOŠKOLÁK 2017
Aktuality
Všeobecné informácie
Sprievodný program
Záväzná prihláška
Organizačné pokyny pre vystavovateľov

STREDOŠKOLÁK 2017

19. ročník výstavy stredných škôl

26.10. - 27.10.2017
 

ORGANIZAČNÉ PODMIENKY


1. Miesto a dátum konania:     areál výstaviska EXPO CENTER a.s., Trenčín
                                                       26. 10. 2017     8.30 – 16.00 h
                                                       27. 10. 2017     8.00 – 14.00 h

2. Organizátor:                            EXPO CENTER a.s., Trenčín

3. Spoluorganizátor:                 Trenčiansky samosprávny kraj
                                                       Krajské centrum voľného času Trenčín
                                                       Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Trenčín


4. Cieľ výstavy:
     Prezentácia najnovších  výsledkov práce stredných škôl v oblasti strojárskej,  stavebnej, elektrotechnickej,  energetickej,
     drevárskej, nábytkárskej, papierenskej, odevnej, textilnej, sklárskej, umeleckej, polygrafickej, ekonomickej, podnikateľskej,
     poľnohospodárskej, obchodu a služieb.

5. Podmienky účasti na výstave:
     ?   Vyplniť a zaslať záväznú prihlášku do 6. októbra 2017 na adresu EXPO CENTER a.s., Trenčín
     ?   Uhradiť registračný poplatok a faktúru za objednané služby, v termíne splatnosti, najneskôr do 20. 10. 2017
     ?   V prípade iných požiadaviek na realizáciu stánku zaslať obratom svoju  objednávku.                           

6. Ubytovanie:
     ?   Informácie o ubytovaní  Vám poskytne:
          - cestovná kancelária Scarlet - tel. č.: 032/7430 416
          - Trenčiansky samosprávny kraj – Školský internát, Staničná 6, Trenčín, tel. č.: 032/652 23 80

7. Platobné podmienky:
     ?   Vystavovateľ obdrží zálohovú faktúru na objednané služby vo výške 100% , ktorá je splatná do 14 dní, najneskôr
          však do 26. 10. 2017. Na základe Vašej úhrady Vám EXPO CENTER a.s., Trenčín vystaví vyúčtovaciu faktúru
          - daňový doklad. Pri príchode na výstavisko je nutné preukázať sa dokladom o úhrade u manažéra výstavy
          Ing. Zdenky Lelkešovej v pavilóne č. 1, 2.poschodie.  Prípadné služby doobjednané na mieste sa  hradia
          v hotovosti, v pokladni Expo Center a.s.

8. Organizačné pokyny:
     ?   Pri príchode na výstavisko sa hláste u manažéra výstavy Ing. Zdenka Lelkešová, pavilón č. 1, 2. poschodie
          kde obdržíte preberacie protokoly a potrebné informácie o umiestnení stánku školy.
          Voľný vstup na navážanie exponátov, parkovacie a vystavovateľské preukazy Vám zašleme poštou na meno
          zodpovedného garanta školy.

     ?   Dovoz  exponátov začína 25. 10. 2017      8.00 – 18.00 h.
          Voľné vstupy do areálu na dovoz exponátov, NEPLATIA počas výstavy!

     ?   Upozorňujeme, že exponáty prihlásené do súťaže Najlepší exponát bude hodnotiaca komisia hodnotiť v stánkoch
          prihlásených škôl dňa 26. 10. 2017 od 10.00 h za prítomnosti autorov, ktorí svoj exponát predstavia, vyhodnotenie
          súťaže bude dňa 27. 10. 2017 o 9.00 h

     ?   Súčasťou výstavy bude opäť súťaž o najlepšie promo video školy. Každá škola si pripraví promo video
          v HD kvalite, maximálna dĺžka 2 minúty (nesmie byť to isté ako minulý rok!). Video je potrebné nahrať na YouTube
          kanál najneskôr do 20. 10. 2017. Prístupové údaje budú školám doručené včas.

     ?   Aj tento rok bude výstava obohatená o súťaž „Cena publika“. Návštevníci výstavy svojimi hlasmi rozhodnú
        o najlepšej prezentácii školy.

     ?   Demontáž expozícií začína v posledný deň výstavy 27. 10. 2017 od 14.00 h do 20.00 h a v prípade potreby 
          28. 10. 2017  od 8.00 h do 12.00 h. Tento termín je potrebné ohlásiť najneskôr 25. 10. 2017.

9. Záväznú prihlášku zasielajte na adresu:     
     EXPO CENTER a.s., Trenčín
     Ing. Zdenka Lelkešová
     K výstavisku 447/14
     911 40  Trenčín

     tel.: 032 / 770 43 32, mob.: 00421 / 905551124
     E-mail: lelkesova@expocenter.sk             
                 
     Tešíme sa na stretnutie v Trenčíne.                               
  Print
151617181920LAUGARICIO CUP 2017

21
LAUGARICIO CUP 2017

22
232425STREDOŠKOLÁK 2017

JOB FORUM 2017

26
STREDOŠKOLÁK 2017

JOB FORUM 2017

27
2829303112
Kalendár výstav   15. októbra - 02. novembra

A A A