streda, 18. októbra, 20:10
ÚVOD
ZVOLENÁ VÝSTAVA
 
 STREDOŠKOLÁK 2017
Aktuality
Všeobecné informácie
Sprievodný program
Záväzná prihláška
Organizačné pokyny pre vystavovateľov

STREDOŠKOLÁK 2017

19. ročník výstavy stredných škôl

26.10. - 27.10.2017
 

                
       

Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ,

spoločnosť EXPO CENTER, a.s. Trenčín v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom, Krajským centrom voľného času v Trenčíne a Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Trenčín organizuje v poradí devätnásty ročník prezentačnej výstavy stredných škôl spojený s predajom pod názvom

STREDOŠKOLÁK – HRDINA REMESLA
19. ročník výstavy stredných škôl
v dňoch  26. – 27. 10. 2017   v areáli výstaviska EXPO CENTER a.s.


    Výstava je zameraná na prezentáciu stredných škôl v rôznych oblastiach, ako je strojárstvo, elektrotechnika, energetika, stavebníctvo, chémia, drevárstvo, nábytkárstvo, odevníctvo, sklárstvo, umenie, polygrafia, ekonomika, poľnohospodárstvo,  obchod a služby a iné odbory vyučované na stredných školách.
    STREDOŠKOLÁK – HRDINA REMESLA má vytvoriť vhodnú príležitosť  pre propagáciu stredných odborných škôl, gymnázií a iných vzdelávacích inštitúcií a  priamou prezentáciou zároveň sprostredkovať žiakom základných škôl informácie o možnostiach ich ďalšieho štúdia.

    Súčasne s výstavou bude prebiehať veľtrh pracovných príležitostí a vzdelávania JOB FORUM, kde si môžu i študenti otestovať svoje znalosti z cudzích jazykov, počítačové zručnosti či prípravu na pracovný pohovor.
    Tak, ako v predošlých ročníkoch,  bude aj počas tohto ročníka výstavy prebiehať sprievodný program  zameraný na ukážky manuálnej zručnosti žiakov, kultúrne vystúpenia, módne prehliadky a odborné semináre, ktoré zabezpečujeme v spolupráci so spoluorganizátormi a zároveň odbornými garantmi výstavy – Trenčianskym samosprávnym krajom, Krajským centrom voľného času v Trenčíne a Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Trenčín.

    Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ,

dovoľujeme si Vás osloviť s ponukou účasti Vašej strednej školy na výstave STREDOŠKOLÁK – HRDINA REMESLA. Veríme, že Vás naša ponuka zaujme  a rozhodnete sa prezentovať svoju školu na výstavisku EXPO CENTER v Trenčíne. Sme pripravení kedykoľvek sa s Vami stretnúť a zodpovedať Vaše prípadné otázky k výstave.

    Tešíme sa na stretnutie v Trenčíne.

    S úctou
                                  
   Ing. Pavol Hozlár       v. r.                                                                                                      Ing. Jaroslav Baška    v. r.
   generálny riaditeľ  EXPO CENTER, a.s.                                                                                predseda                                           
                                                                                                                                                    Trenčiansky samosprávny kraj 

  Print
1617181920LAUGARICIO CUP 2017

21
LAUGARICIO CUP 2017

22
232425STREDOŠKOLÁK 2017

JOB FORUM 2017

26
STREDOŠKOLÁK 2017

JOB FORUM 2017

27
28293031123
Kalendár výstav   16. októbra - 03. novembra

A A A