streda, 17. októbra, 00:10
ÚVOD
ZVOLENÁ VÝSTAVA
 
 STREDOŠKOLÁK 2017
Aktuality
Všeobecné informácie
Sprievodný program
Zoznam vystavovateľov
Katalóg vystavovateľov
Záväzná prihláška
Organizačné pokyny pre vystavovateľov
Fotogaléria

STREDOŠKOLÁK 2017

19. ročník výstavy stredných škôl. Výstava sa koná s podporou Trenčianskeho samosprávneho kraja.

26.10. - 27.10.2017
 

Aktuálne vzdelávacie možnosti predstavila výstava STREDOŠKOLÁK
   
V štvrtok (26.10.) sa v areáli výstaviska Expo Center Trenčín začal v poradí už 19. ročník výstavy stredných škôl STREDOŠKOLÁK.
Výstavu STREDOŠKOLÁK slávnostne otvoril o 9.00 h predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja - Ing. Jaroslav Baška spoločne s  generálnym riaditeľom výstaviska Expo Center a.s. - Ing. Pavlom Hozlárom.
Cieľom výstavy bolo sprostredkovať žiakom základných škôl širokú ponuku stredných škôl zameraných na strojárstvo, elektrotechniku, stavebníctvo, chémiu, drevárstvo, nábytkárstvo, odevníctvo, sklárstvo, umenie, polygrafiu, ekonomiku, poľnohospodárstvo, obchod a služby. Zároveň im výstava umožnila stretnúť sa s učiteľmi a žiakmi viac ako 35 stredných škôl a bližšie sa oboznámiť s ich študijnými programami.

 
 


Aj tento rok sa mohli všetky školy zapojiť do Súťaže o najlepší exponát výstavy a tak návštevníkom ukázať zručnosť a šikovnosť svojich žiakov. Ocenenia „Top exponát“, „Najlepší technický exponát“, „Najlepší umelecký exponát“, „Najlepšie promo video“ a „Cena publika“ boli víťazom odovzdané druhý deň výstavy.
Zároveň Trenčiansky samosprávny kraj, ktorý bol spoločne s Krajským centrom voľného času v Trenčíne a Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Trenčín spoluorganizátorom výstavy STREDOŠKOLÁK, vyhlásil výsledky vedomostných a športových súťaží  za školský rok 2016/2017 o „Pohár predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja“.
Pre žiakov základných škôl boli atraktívne aj prednášky stredných odborných škôl, zamestnávateľov a žiakov zapojených do systému duálneho vzdelávanie, ktoré v rámci výstavy pripravila Trenčianska regionálna komora SOPK pod názvom „Duálne vzdelávanie – inšpirácia pre mladých“.
____________________________________________________________________________________________________
                                   

Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ,

spoločnosť EXPO CENTER, a.s. Trenčín  s podporou Trenčianskeho samosprávneho kraja a
v spolupráci s Krajským centrom voľného času v Trenčíne a Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Trenčín organizuje v poradí devätnásty ročník prezentačnej výstavy stredných škôl spojený s predajom pod názvom

STREDOŠKOLÁK – HRDINA REMESLA
19. ročník výstavy stredných škôl
v dňoch  26. – 27. 10. 2017   v areáli výstaviska EXPO CENTER a.s.


    Výstava je zameraná na prezentáciu stredných škôl v rôznych oblastiach, ako je strojárstvo, elektrotechnika, energetika, stavebníctvo, chémia, drevárstvo, nábytkárstvo, odevníctvo, sklárstvo, umenie, polygrafia, ekonomika, poľnohospodárstvo,  obchod a služby a iné odbory vyučované na stredných školách.
    STREDOŠKOLÁK – HRDINA REMESLA má vytvoriť vhodnú príležitosť  pre propagáciu stredných odborných škôl, gymnázií a iných vzdelávacích inštitúcií a  priamou prezentáciou zároveň sprostredkovať žiakom základných škôl informácie o možnostiach ich ďalšieho štúdia.

    Súčasne s výstavou bude prebiehať veľtrh pracovných príležitostí a vzdelávania JOB FORUM, kde si môžu i študenti otestovať svoje znalosti z cudzích jazykov, počítačové zručnosti či prípravu na pracovný pohovor.
    Tak, ako v predošlých ročníkoch,  bude aj počas tohto ročníka výstavy prebiehať sprievodný program  zameraný na ukážky manuálnej zručnosti žiakov, kultúrne vystúpenia, módne prehliadky a odborné semináre, ktoré zabezpečujeme v spolupráci so spoluorganizátormi a zároveň odbornými garantmi výstavy – Trenčianskym samosprávnym krajom, Krajským centrom voľného času v Trenčíne a Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Trenčín.

    Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ,

dovoľujeme si Vás osloviť s ponukou účasti Vašej strednej školy na výstave STREDOŠKOLÁK – HRDINA REMESLA. Veríme, že Vás naša ponuka zaujme  a rozhodnete sa prezentovať svoju školu na výstavisku EXPO CENTER v Trenčíne. Sme pripravení kedykoľvek sa s Vami stretnúť a zodpovedať Vaše prípadné otázky k výstave.

    Tešíme sa na stretnutie v Trenčíne.

    S úctou
                                  
   Ing. Pavol Hozlár       v. r.                                                                                                      Ing. Jaroslav Baška    v. r.
   generálny riaditeľ  EXPO CENTER, a.s.                                                                                predseda                                           
                                                                                                                                                    Trenčiansky samosprávny kraj


A A A