utorok, 18. septembra, 23:09
ÚVOD
ZVOLENÁ VÝSTAVA
 
 SENIOR EXPO 2017
Aktuality
Všeobecné informácie
Nomenklatúra
Sprievodný program
Katalóg vystavovateľov
Záväzná prihláška
Prihláška do katalógu
Organizačné pokyny pre vystavovateľov
Fotogaléria

SENIOR EXPO 2017

6. ročník výstavy potrieb pre seniorov

13.10. - 14.10.2017
 

SPRIEVODNÝ PROGRAM


13. 10. 2017 / Piatok


Konferencia „Ľudský mozog - malý zložitý zázrak"
10.30 - 12.30 h (Pavilón č. 3 - poschodie)
Organizátor:  Krajská organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku Trenčín v spolupráci
                         s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 
Prednášky:
- téma „Ľudský mozog - malý zložitý zázrak“ - prednáša  MUDr. Moťovský, PhD. – primár a prednosta Psychiatrická klinika  FN
  Trenčín (10.30 - 11.30 h)
- téma „Najdiskutovanejšie mýty a fakty o výžive“  - prednáša MUDr. A. Béderová, CSc. - RÚVZ Bratislava mesto
  (11.30 - 12.30 h)

Program zdravého stánku Všeobecnej zdravotnej poisťovne
(pavilón č. 1)
 - Bezplatné testovanie pamäti
-  Prevencia zhoršenia kognitívnych funkcií
- Terapie v rámci syndrómu vyhorenia
- Nácvik relaxačných metód na redukciu stresu

Organizátor: Všeobecná zdravotná poisťovňa (VŠZP)


14. 10. 2017 / Sobota

Program zdravého stánku Všeobecnej zdravotnej poisťovne
(pavilón č. 1)
- Meranie tlaku - odborný výklad ku správnemu meraniu, popis ostatných funkcii tlakomeru od jedného z najlepších
  špecialistov na Slovensku Petra Šimona)

Organizátor: Všeobecná zdravotná poisťovňa (VŠZP)


13. - 14. 10. 2017 / Denne

Celoslovenská prehliadka ručných prác seniorov „ZLATÉ  RUKY“ Trenčín 
(pavilón č. 1)
Vyhlasovateľ:   Jednota dôchodcov na Slovensku  -  Ústredie
                             s podporou  Ministerstva kultúry  SR
Organizátor:     Krajská organizácia JDS Trenčín
                             pod záštitou predsedu TSK
Poslanie a cieľ podujatia:
„Zlaté ruky“  sú vrcholným podujatím, kde seniori predstavujú svoje výrobky z každého
regiónu Slovenska. Prezentujú tu svoju šikovnosť a tvorivosť a zároveň uchovávajú
tradičné pracovné postupy pre ďalšie generácie.
 

Program zdravého stánku Všeobecnej zdravotnej poisťovne
(pavilón č. 1)
- Prevencia vzniku rakoviny hrubého čreva, sprievod v nadrozmernej makete, selftest na okultné krvácanie bezplatne
-
Senior fitnes testy
Organizátor: Všeobecná zdravotná poisťovňa (VŠZP)
             
Program RÚVZ
(pavilón č. 1)
- Vyšetrenie celkového cholesterolu z kapilárnej krvi
- Antropometrické vyšetrenia: obvod pás / boky, množstvo telesného tuku
- Meranie krvného tlaku a pulzu
- Vyšetrenie CO vo výdychu prístrojom Smokerlyzer

Organizátor: Regionálny úrad verejného zdravotníctva  Print
161718192021 BURZA STAROŽITNOSTÍ A GAZDOVSKÉ TRHY

22
AKVATERA TRENČÍN 2018

23
24252627BEERFEST TRENČÍN 2018

28
BEERFEST TRENČÍN 2018

29
301234
Kalendár výstav   16. septembra - 04. októbra

A A A