streda, 17. októbra, 09:10
ÚVOD
ZVOLENÁ VÝSTAVA
 
  POĽOVNÍCTVO 2017
Aktuality
Všeobecné informácie
Nomenklatúra
Sprievodný program
Katalóg vystavovateľov
Záväzná prihláška
Prihláška do katalógu
Katalóg doplnkových služieb
REKLAMA
www.beta.sk
www.pardon.sk

POĽOVNÍCTVO 2017

10. ročník výstavy poľovníckych potrieb

5.4. - 9.4.2017
 

 
V poradí 10. ročník výstavy Poľovníctvo bol v stredu (5.4.) o 10.30 h slávnostne otvorený spoločne s výstavami Záhradkár, Včelár a Zdravý životný štýl.

Začiatok apríla patrí už tradične na výstavisku Expo Center Trenčín mimoriadne obľúbenému veľtrhu Záhradkár a výstavám Včelár, Poľovníctvo a Zdravý životný štýl,  na ktorých sa tento rok prvýkrát až do nedele, 5. až 9. apríla, predstaví celkove 247 vystavovateľov.

Slávnostného otvorenia sa zúčastnili Jaroslav Baška (poslanec NR SR a predseda TSK), Gabriel Csicsai (štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR), Jozef Habánik (rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne), Jozef Gašparík (primátor mesta Dubnica nad Váhom), Eduard Jakubek (predseda Republikového výboru Slovenského zväzu záhradkárov), Ľudovít Gál (predseda Slovenského zväzu včelárov), Ján Gramata (riaditeľ Úradu práce sociálnych vecí a rodiny v Trenčíne), Ivan Hričovský (čestný predseda Republikového výboru Slovenského zväzu záhradkárov), Juraj Korček (tajomník Republikového výboru Slovenského zväzu záhradkárov), Jozef Dukes (spoluzakladateľ veľtrhu Záhradkár), Rajmund Rapaič (tajomník oblastnej komory Slovenského poľovníckeho zväzu v Trenčíne)
Július Forsthoffer
(tajomník Združenia výrobcov liehu a liehovín na Slovensk) a za organizítorov privítal všetkých prítomných hostí a návštevníkov Pavol Hozlár (generálny riaditeľ výstaviska EXPO CENTER a.s., Trenčín).
 


 Výstava POĽOVNÍCTVO ponúkne široký sortiment poľovníckych potrieb – nože, poľovnícke oblečenie, obuv a doplnky. Nad výstavou prevzala odbornú garanciu Slovenská poľovnícka komora, ktorá pripravila cez víkend pre návštevníkov aj predstavenie plemien poľovných psov, poľovnícke signály s trubačmi a ukážky zvukových prejavov cicavcov a vtákov.

  
 

A A A