streda, 17. októbra, 00:10
ÚVOD
ZVOLENÁ VÝSTAVA
 
 SENIOR EXPO 2016
Aktuality
Všeobecné informácie
Nomenklatúra
Sprievodný program
Zoznam vystavovateľov
Katalóg vystavovateľov
Organizačné pokyny pre vystavovateľov
Záväzná prihláška
Prihláška do katalógu
Katalóg doplnkových služieb
REKLAMA
www.kupele-teplice.sk
www.pravda.sk


Potrebám seniorov sa už 5 rokov venuje výstava SENIOR EXPO

Na výstavisku Expo Center Trenčín sa v piatok  (21.10. 2016) začala výstava potrieb pre seniorov, ktorej zámerom je ponúknuť novinky – produkty, služby a aktuálne informácie z oblasti každodenného života zrelých ľudí a doplniť ich pútavým sprievodným programom.
Atraktívna bola konferencia „Za zdravý životný štýl seniorov“, ktorú v prvý deň výstavy organizovala Jednota dôchodcov na Slovensku v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne. V rámci konferencie odzneli prednášky na témy –  "Štipka soli a štipka rozumu" (MUDr. Ľudmila Bučková, MPH - regionálna hygienička), "Trápia vás močové cesty?" (MUDr. Denisa Hoštáková - Urologická ambulancia), "Pohybová aktivita seniorov" (doc. PhDr. Róbert Ochaba, PhD., MPH), "Ošetrovateľstvo a zdravie" (MUDr. Marián Kaščák, PhD. - TnUAD Trenčín) a prednáška "Treba sa udržať vo forme" (MUDr. Karol Gottschal - primár ortopedické oddelenie FN  Trenčín). Súčasťou konferencie bolo aj odovzdávanie vyznamenaní I. a II. Stupeň.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva ponúka návštevníkom aj možnosť bezplatného vyšetrenia - merania tlaku, cholesterolu a tuku. V expozícii Všeobecnej zdravotnej poisťovne nájdete nadrozmerný model ľudského srdca a môžete sa prejsť  jeho vnútrom.


A A A