streda, 17. októbra, 00:10
ÚVOD
ZVOLENÁ VÝSTAVA
 
 ĽUDOVÉ UMELECKÉ REMESLÁ
Všeobecné informácie

ZÁKLADNÉ ÚDAJE


Termín konania: 13. - 14. 5. 2016              
   
Miesto konania: areál výstaviska Expo Center Trenčín
   
Organizátor: Občianske združenie: Tradičné ľudové umelecké remeslá
  Strečanského 602, 920 41 Leopoldov
  www.ludoveremesla.org
   
   
ZOZNAM REMESELNÍKOV


Meno a priezvisko                                                    Remeslo

Albert Slavomír Havran                                             bačovský riad
Barta Michal                                                                drevorezba
Bednár František                                                       drevené hračky
Bežáková Elena                                                          maľovaný hodváb
Blaha Jozef                                                                  keramika
Čižmarovič Peter                                                        keramika
Detko Marián                                                               drevorezba z kôry
Dovčík Peter                                                                keramika záhradná
Dudová Vladimíra                                                      mydlá,sviečky
Ferdinandy Pavel                                                       pastierske palice,ozembuchy
Fiala Peter                                                                   sklárstvo
Gašpieriková Dagmar                                               plstenie
Gecler Eduard                                                             kováčstvo
Geletová Katarína                                                       vyšívanie
Grácová Gabriela                                                        kroje, ľanové výrobky
Hlavinková Miluše                                                       keramika
Holubová Katarína                                                      pedig
Husárik Ľubomír                                                         kožušníctvo
CHD Dravce, Faltýn  
Churý Radovan                                                            keramika
Chylová Izabela                                                            keramika
Jančo Zoltán                                                                 medovníkarstvo
Jánská Hana vlastná                                                  tvorba z dreva a textilu
Kajko Ľubomír                                                              textilné hračky
Kevický Richard                                                           šperky
Kočišová Zuzana                                                         obaly, zápisníky, textilné doplnky
Kopčák Karol                                                                drevorezba
Kováč Pavel                                                                  včelárstvo
Lomnická Ľuba                                                            medovníkarstvo
Mandák Igor                                                                  keramika
Maszayová Marta                                                          šúpolienky
Matúšková Ružena                                                       kraslice
Mlich Štefan                                                                   šperky
Ondrejková Jana                                                          decoupage, patchwork
Otruba Stanislav ml                                                     zvonkárstvo
Paško Jozef, Janka                                                     keramika záhradná
Pernišová Darina                                                         tkáčstvo
Režná Anna                                                                   korytárstvo
Ročkai Peter                                                                  kováčstvo
Ročkaiová Danka                                                         maľovaný hodváb
Sas Vladimir                                                                  košikárstvo
Šabíková Mária                                                             decoupage, textilné hračky
Špalek František                                                          moravské frgále
Tkáč Juraj                                                                      hudobné nástroje
Valkovičová Miriam                                                       výrobky z kože
Vašíková Barbora                                                         keramika
Vdovcová Dana                                                             maľba na sklo
Zathurecký Gyorgy                                                        vtáčkar
Zbojeková Eva                                                              drotárstvo
 
A A A