streda, 17. októbra, 01:10
ÚVOD
ZVOLENÁ VÝSTAVA
 
 POĽOVNÍCTVO 2016
Aktuality
Všeobecné informácie
Nomenklatúra
Sprievodný program
Zoznam vystavovateľov
Katalóg vystavovateľov
Organizačné pokyny pre vystavovateľov
Prihláška
Prihláška do katalógu
Katalóg doplnkových služieb
Fotogaléria
REKLAMA
www.polovnickakomora.sk
www.pardon.sk
www.beta.sk


V poradí 9. ročník výstavy Poľovníctvo bol v stredu (6.4.) o 10.30 h slávnostne otvorený spoločne s výstavami Záhradkár, Včelár a Zdravý životný štýl.

Slávnostného otvorenia sa zúčastnili Jaroslav Baška (poslanec NR SR a predseda TSK), Anton Stredák (štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR), Jozef Habánik (rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne), Jozef Gašparík (primátor mesta Dubnica nad Váhom), Eduard Jakubek (predseda Republikového výboru Slovenského zväzu záhradkárov), Ľudovít Gál (predseda Slovenského zväzu včelárov), Miroslav Maxon (predseda Regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory), Martin Barbarič (generálny riaditeľ sekcie rozvoja vidieka a priamych platieb Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR), Ivan Hričovský (čestný predseda Republikového výboru Slovenského zväzu záhradkárov), Juraj Korček (tajomník Republikového výboru Slovenského zväzu záhradkárov), Július Forsthoffer (tajomník Združenia výrobcov liehu a liehovín na Slovensku), Ľudmila Bučková (vedúca služobného úradu a regionálna hygienička Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne), František Grácz (výkonný riaditeľ Zväzu chovateľov koní na Slovensku), Jozef Dukes (konateľ spoločnosti Forte Extra a spoluzakladateľ veľtrhu Záhradkár), Rajmund Rapaič (tajomník oblastnej komory Slovenského poľovníckeho zväzu v Trenčíne) a za organizítorov privítal všetkých prítomných hostí a návštevníkov Pavol Hozlár (generálny riaditeľ výstaviska EXPO CENTER a.s., Trenčín).

Tento rok sa na výstavisku Expo Center Trenčín prezentuje 243 vystavovateľov zo Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska a Chorvátska.

Výstava POĽOVNÍCTVO ponúka široký sortiment poľovníckych potrieb – zbrane, nože, poľovnícke oblečenie, obuv a doplnky, ale aj odbornú literatúru. Odbornú garanciu nad výstavou prevzala Slovenská poľovnícka komora, ktorá sa podieľa aj na príprave zaujímavého sprievodného programu – ukážky vábenia zveri, predstavenie plemien poľovných psov - Poľovnícka kynológia a slovenské poľovnícke signály. Atrakciou pre návštevníkov bude možnosť vyskúšať si streľbu z luku, ktorú ponúkne na výstave spoločnosť Lusien Trans s.r.o.


 


 
A A A