streda, 17. októbra, 01:10
ÚVOD
ZVOLENÁ VÝSTAVA
 
 FISHING SHOW Carp & Spinning 2016
Aktuality
Všeobecné informácie
Nomenklatúra
Sprievodný program
Organizačné pokyny pre vystavovateľov
Logá na stiahnutie
FotogalériaDovoľujeme si Vás pozvať k účasti na 11. ročníku FISHING SHOW Carp & Spinning, ktorá sa bude konať 19. – 21. 2. 2016. Zámerom organizovania tejto výstavy je nielen vytvoriť priestor pre prezentáciu produktov  jednotlivých špecializovaných firiem, ale takisto  ponúknuť návštevníkom získať nové poznatky a smerovanie vývoja v oblasti rybárstva a rybárskeho športu. Možnosť stretnúť sa so skutočnými odborníkmi, špecialistami a osobnosťami tohto odvetvia nielen zo Slovenska , ale aj zo zahraničia. Samozrejmosťou bude kvalitný sprievodný program, ktorý sa teší každoročne vysokej obľube.
Zmeny, ktorými prešla výstava FISHING SHOW Carp & Spinning v uplynulom ročníku sa ukázali ako správne, o čom svedčí aj množstvo pozitívnych ohlasov od samotných návštevníkov a vystavovateľov. V tomto ročníku sme sa rozhodli rozšíriť dĺžku trvania výstavy o jeden deň,  čím chceme vyjsť v ústrety požiadavke vystavovateľov, ale aj samotných návštevníkov. Na základe požiadaviek vystavujúcich sú pripravené ďalšie nové priestory pre jej rozšírenie a  zmeny, ktoré sa pripravujú z dôvodu zvýšenia kvality výstavy a atraktivity pre návštevníkov.

Tešíme sa na spoluprácu a stretnutie s Vami na výstavisku Expo Center a.s. Trenčín!

Ivan Fabian
Manažér výstavy      
 


A A A