piatok, 25. mája, 14:05
ÚVOD
ZVOLENÁ VÝSTAVA
 
 FIRECO 2015
Aktuality
Všeobecné informácie
Vstupné
Nomenklatúra
Sprievodný program
Prihlášky na súťaže
Katalóg vystavovateľov
Konferencia FIRECO
Podklady pre vystavovateľov
Logá na stiahnutie
Organizačné pokyny pre vystavovateľov
Fotogaléria
REKLAMA
www.beta.sk
www.hzscr.cz/casopis-112.aspx


Firmy a značky na výstave 2015
Firmy a značky
____________________________________________________________________________________________________

Posledný deň výstavy FIRECO 2015 patril historickým hasičským striekačkám

Lákadlom nielen pre odbornú, ale aj laickú verejnosť bola aj  Medzinárodná súťaž hasičskej historickej techniky, ktorá sa konala na voľnej ploche za pavilónom č. 4. Víťazstvo si z Trenčína odnieslo družstvo DHZ Bratislava – Jarovce.

Tento rok sa súťaže zúčastnilo 10 z 12 prihlásených družstiev, medzi ktorými boli družstvá mužov, jedno čisto ženské družstvo, ale aj zmiešané družstvá. Veková hranica členov v družstve nebola obmedzená. Súťažilo sa s vlastnou historickou ručnou striekačkou a vlastnými technickými prostriedkami. Súťažné družstvá absolvovali všetky nástupy a plnenie disciplíny v hasičskej rovnošate a ochrannej prilbe. Vítaná bola historická dobová rovnošata ako aj historické – dobové prilby.
 
Výsledková listina:

1. miesto: DHZ Bratislava - Jarovce

2. miesto: DHZ Žiar

3. miesto: DHZ Rohožník                         


 

Plnenie disciplíny súťažným družstvom číslo 2 - DHZ Matejovce nad Hornádom (video)

 ____________________________________________________________________________________________________

Slnečné počasie privítalo na trenčianskom výstavisku návštevníkov druhého dňa (29.5.) medzinárodnej výstavy FIRECO 2015

Okrem bohatého sortimentu hasičskej, záchranárskej a zabezpečovacej techniky mali možnosť vidieť aj rôzne praktické ukážky ako napríklad Záchrana osôb z výšky pomocou lezeckej techniky.


 
 
Aj tento rok sa na výstave FIRECO prezentuje Špeciálna kynologická záchranná služba Slovakia Nýrovce, ktorá si pre návštevníkov pripravila Ukážku poslušnosti záchranárskych psov a Vyhľadávanie nezvestných osôb za pomoci špeciálne cvičených záchranárskych psov. Hlavne deti ocenili príležitosť pohladkať týchto jedinečných štvornohých priateľov.

 
____________________________________________________________________________________________________


Ocenenie ZLATÉ FIRECO za najlepší exponát medzinárodnej výstavy FIRECO 2015 si z Trenčína odniesla hasičská zásahová obuv S14169 FIREPRO od spoločnosti  OBUV – ŠPECIÁL, s.r.o. Bardejov

Prvý deň výstavy FIRECO 2015 hodnotila komisia vymenovaná generálnym riaditeľom EXPO CENTER a.s., Trenčín a Prezidentom Hasičského a záchranného zboru v zložení: plk. Ing. Marián Dritomský (predseda Prezídium HaZZ), Ing. Ján Parčiš (člen DPO Bratislava) a Darina Masaryková (zástupca  EXPO CENTER a.s., Trenčín) vystavené exponáty prihlásené do súťaže ZLATÉ FIRECO 2015 o najlepšie exponáty medzinárodnej výstavy FIRECO 2015.
 
Komisia hodnotila jednotlivé exponáty na základe predložených prihlášok, technických parametrov výrobkov, ilustračných fotografií, prospektových materiálov, resp. výrobnej dokumentácie. Všetky exponáty boli hodnotené i na základe vizuálnej obhliadky. 
Na ocenených exponátoch komisia ocenila najmä inováciu, účelnosť  a technické parametre, aktívne pôsobenie na úseku ochrany obyvateľstva, širokospektrálne využitie v zložkách IZS.

Komisia udelila ocenenie „Zlaté Fireco 2015“:

1. miesto:   Exponát  - S14169 FIREPRO   
                      Vystavovateľ: OBUV – ŠPECIÁL, s.r.o. Bardejov

 


2. miesto:    Exponát  - Module práškového hasenia požiaru TUNGUS MPH-065, MPH-2, MPH-2.8, MPH-4   
                      Vystavovateľ: SAPFIR, s.r.o. Veľký Biel 


3. miesto:    Exponát - Systémová integrácia KOJA pre dispečerské centrá   
                      Vystavovateľ: KOJA, s.r.o. Mníšek pod Brdy

 

Ocenenie ZLATÉ FIRECO 2015 odovzdali zástupcom firiem počas slávnostného večera na Trenčianskom hrade generál Alexander Nejedlý (prezident Hasičského a záchranného zboru) a Ing. Pavol Hozlár (generálny riaditeľ  spoločnosti EXPO CENTER a.s., Trenčín). Zároveň Ing. Hozlár odovzdal gen. JUDr. Nejedlému medailu Fireco 2015 za dlhoročnú spoluprácu a podporu výstavy FIRECO.

 
             
                                                                                                                        1. miesto: OBUV – ŠPECIÁL, s.r.o. 
 

                                   2. miesto: SAPFIR, s.r.o.                                                                        3. miesto: KOJA, s.r.o.

____________________________________________________________________________________________________


Hasiči a záchranári z celého Slovenka, ale aj zo zahraničia sa stretli v Trenčíne


Na výstavisku Expo Center Trenčín sa dnes (28. mája) začal 12. ročník medzinárodnej výstavy hasičskej, záchranárskej a zabezpečovacej techniky FIRECO, ktorá sa koná v dvojročnom intervale. Tento rok sa v Trenčíne na celkovej ploche 2 280 metrov štvorcových prezentuje 28 vystavovateľov zo Slovenska, Českej republiky a Poľska.

Cieľom tohto špecializované výstavné podujatia je oboznámiť širokú odbornú i laickú verejnosť s najnovšími typmi protipožiarnych zariadení a zabezpečovacej techniky, hasičskej a záchrannej techniky, novinkami v oblasti hasiacich prostriedkov, výstroja a výzbroja hasičov záchranárov, technickými i záchranárskymi prostriedkami, ako aj s možnosťami na ochranu životov a zdravia ľudí i majetku pred požiarmi, rôznymi haváriami, živelnými pohromami a inými mimoriadnymi udalosťami.

 

Nad výstavou FIRECO 2015 opätovne prevzalo záštitu Ministerstvo vnútra SR. Vďaka spolupráci odborných garantov - Prezídia Hasičského a záchranného zboru, Dobrovoľnej požiarnej ochrane, Špeciálnej kynologickej záchrannej službe SLOVAKIA Nýrovce  a Jednotke OR Hasičského a záchranného zboru Trenčín prezentáciu vystavujúcich firiem dopĺňa bohatý odborný sprievodný program.

Ten otvorila dnes o 9.00 h v pavilóne č. 1v poradí už  XI. medzinárodná konferencia FIRECO 2015, ktorej hlavnou témou je „Drevo ako ekologický materiál –  Manažment požiarov  v prírodnom prostredí a v sídelných štruktúrach“. Príspevky, ktoré odzneli počas prvého dňa konferencie si vypočulo zhruba dvestoštyridsať hasičov zo Slovenska a zahraničia. Konferencia pokračuje aj zajtra (29.5.) od 9.00 do 12.00 h v areáli výstaviska Expo Center Trenčín.

 
 

Na trenčianskom výstavisku sa dnes aj zachraňovala a hasilo! Išlo o praktickú ukážku Jednotky OR Hasičského a záchranného zboru Trenčín zameranú na Vyslobdzovanie osoby z havarovaného vozidla a Hasenie osobného motorového vozidla. Túto ukážku si môžu pozrieť návštevníci všetkých troch dní výstavy FIRECO 2015.

 
 
____________________________________________________________________________________________________

Sobota bude patriť celoslovenskej súťaži hasičskej historickej techniky

Dobrovoľná požiarna ochrana SR pripravuje 30.5. 2015 Celoslovenskú súťaž hasičskej historickej techniky. Do súťaže sa môžu prihlásiť družstvá mužov a žien, môžu byť aj zmiešané družstvá. Veková hranica členov v družstve nie je obmedzená. Súťaží sa s vlastnou historickou ručnou striekačkou a vlastnými technickými prostriedkami. Súťažné družstvá absolvujú všetky nástupy a plnenie disciplíny v hasičskej rovnošate a ochrannej prilbe. Vítaná je historická dobová rovnošata ako aj historické – dobové prilby.

30.5. 2015, areál výstaviska EXPO CENTER a.s.


   
 
  

____________________________________________________________________________________________________

3MON, s.r.o.

Geograficko informačná podpora s názvom GINA pre veliteľov zásahu na mieste zásahu. Prehľad o rozmiestnení jednotky a vzájomná komunikácia a koordinácia síl a prostriedkov. Vizuálna podpora na mieste zásahu pomocou bezpilotného lietadla UAV s kamerou a termokamerou. Pre čistenie vodnej hladiny od ropných derivátov máme ekologický sorbent ako aj hasiací prístroj a sacie hady OIL RESIST.
 
     
____________________________________________________________________________________________________

CLINITEX, s.r.o.

Spoločnosť CLINITEX uvádza na trh novú kolekciu odevov pre záchrannú službu s využitím nových funkčných materiálov zaisťujúcich maximálny komfort nosenia pri náročnom výkone činností, ktoré záchranné zložky poskytujú. Odevy spĺňajú normy ČSN EN ISO 20471 a ČSN EN ISO 13688.  Celá kolekcia zároveň zastrešuje celoročné klimatické podmienky, v ktorých sa záchranné zložky pohybujú. Odevy sa šijú namieru, majú integrovanú možnosť identifikácie osoby vrátane logovania a značenia podľa zadania zákazníka.
 
 
 
____________________________________________________________________________________________________

Konferencia FIRECO

V dňoch 28. - 29. 5. 2015 sa bude konať XI. medzinárodná konferencia FIRECO 2015. Témou konferencie je „ Drevo ako ekologický materiál – Manažment požiarov v prírodnom prostredí a v sídelných štruktúrach“.

Jednotlivé prednášky budú zamerané na tieto tematické okruhy: Protipožiarna bezpečnosť dreva, konštrukcií a výrobkov z dreva * Hasenie požiarov v prírodnom prostredí s využitím nových postupov a technológií * Protipožiarne opatrenia v lese a krajine.

28. - 29. 5. 2015, Pavilón 1 - poschodie
Prihláška na konferenciu – Sekcia Konferencia FIRECO
      
____________________________________________________________________________________________________

Sapfir, s.r.o.

Impulzné moduly práškového hasenia požiarov TUNGUS sú novou generáciou efektívnych, spoľahlivých a jednoduchých v použití prostriedkov, ktoré umožňujú hasenie ohnísk požiarov v najskoršom štádiu, čím minimalizujú škodu spôsobenú požiarom. Tieto moduly sa stacionárne inštalujú na chránenom objekte a zaisťujú nepretržitú ochranu počas 10 rokov bez potreby technického servisu, čo výrazne znižuje cenu zaistenia požiarnej ochrany.
Taktiež vyrábame unikátne elektromechanické senzory TPS-01. Tento senzor počas 10 rokov kontroluje teplotu a pri presiahnutí určitej hranice aktivuje až 6 modulov Tungus, pričom nepožaduje žiadny zdroj elektrickej energie.
     

   
 
____________________________________________________________________________________________________  Print
ELO SYS 2018

23
ELO SYS 2018

24
ELO SYS 2018

25
262728293031GLUTEN FREE EXPO SLOVAKIA 2018

1
GLUTEN FREE EXPO SLOVAKIA 2018

2
345678910
Kalendár výstav   23. mája - 10. júna

A A A